Winiety Węgry. Ceny autostrad na Węgrzech w 2022 roku

Jadąc do Chorwacji, często wybieramy trasę prowadzącą przez Węgry. Na Węgrzech obowiązują winiety za przejazd autostradami i drogami szybkiego ruchu. Aktualnie winiety na Węgrzech występują w formie elektronicznej.

Mapa autostrad na Węgrzech

Łącznie na Węgrzech znajduje się ponad 1300 kilometrów płatnych dróg. Poniżej znajduje się mapa z płatnymi odcinkami. Kolorem czerwonym zaznaczone są istniejące odcinki płatne, a kolorem zielonym – istniejące odcinki zwolnione z opłat za przejazd.

Mapa autostrad na Węgrzech

Jak ominąć autostrady na Węgrzech?

Węgierska sieć dróg jest tak skonstruowana, że praktycznie każdy odcinek płatny da się ominąć. Trzeba jednak liczyć się z koniecznością nadrabiania sporej ilości drogi, co skutkuje, że nie dość, że jedziemy dłużej czasowo oraz kilometrowo to jeszcze nie tak bezpiecznie jak w przypadku autostrady. Za każdym razem jeżdżąc przez Węgry, nie przyszło nam do głowy aby skusić się na omijanie węgierskich autostrad. Wam również nie polecamy oszczędzać na wakacjach w ten sposób.

Odcinki autostrad na Węgrzech wolne od opłat

W myśl obowiązującego rozporządzenia bezpłatnie można korzystać z następujących odcinków dróg:

 • z niżej wymienionych odcinków drogi ekspresowej M0:
  • odcinek pomiędzy drogą krajową nr 1 oraz autostradą M5,
  • odcinek pomiędzy drogą ekspresową M4 (oznaczoną jako droga ekspresowa nr 4) oraz autostradą M3,
  • most Megyeri (odcinek pomiędzy drogami krajowymi nr 2 i 11).
 • autostrada M31;
 • obwodnica południowo zachodnia miasta Pécs na odcinku autostrady M60 pomiędzy drogami o numerach 58 i 5826;
 • autostrada M8;
 • droga ekspresowa M25 na odcinku pomiędzy drogą krajową nr 252 oraz drogą łączącą nr 2502;
 • droga ekspresowa M4 (oznaczona jako droga ekspresowa nr 4) na odcinku od Vecsés do drogi prowadzącej do Międzynarodowego Lotniska im. Franciszka Liszta w Budapeszcie;
 • odcinek drogi ekspresowej M4 (oznaczonej jako droga ekspresowa nr 4) pomiędzy Ceglédbercel oraz Cegléd;
 • odcinek drogi ekspresowej M9 pomiędzy drogami krajowymi nr 6 oraz 51;
 • odcinek drogi ekspresowej M9 (oznaczonej jako droga krajowa nr 61) na odcinku obwodnicy miasta Kaposvár;

Ograniczenia prędkości na autostradach na Węgrzech

Na węgierskich autostradach obowiązuje ograniczenie prędkości do 130 km/h, a na drogach ekspresowych – do 110 km/h.

Rodzaje winiet na Węgrzech według rodzaju pojazdu

  • winieta kat. D1 – motocykle (D1M), oraz samochody osobowe o dopuszczalnej masie całkowitej co najwyżej 3,5 t, przystosowane do przewozu do 7 osób z kierowcą włącznie oraz ich przyczepy. D1M D1
  • winieta kat. D2 – wszelkie pojazdy nie należące do innych kategorii opłat oraz nie objęte obowiązkiem opłat drogowych D2 na podstawie osobnych przepisów
  • winieta kat. B2 – autobusy – pojazdy mechaniczne przeznaczone do przewozu osób, posiadające więcej niż 9 stałych miejsc siedzących wraz z fotelem kierowcy.
  • winieta kat. U – przyczepy pojazdów kategorii opłat D2 oraz B2.

    

   REKLAMA

   Rodzaje winiet na Węgrzech według ich ważności

  • winieta tygodniowa z 10-dniowym okresem ważności jest ważna od daty określonej przez kupującego oraz na następujące po niej kolejne 9 dni, czyli łącznie na 10 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych, do godziny 24:00 dnia dziesiątego.
  • winieta z 30-dniowym okresem ważności jest ważna od dnia określonego przez kupującego, do godziny 24:00 tego samego dnia (o tym samym numerze) następnego miesiąca. Jeżeli w następnym miesiącu nie ma dnia o takim numerze to do godziny 24:00 ostatniego dnia miesiąca.
  • winieta z 12-miesięcznym okresem ważności jest ważna od pierwszego dnia przedmiotowego roku do godziny 24:00 dnia 31 stycznia następnego roku. Winieta roczna w razie jej zakupu w okresie ważności zapewnia uprawnienie do korzystania z dróg płatnych od daty jej zakupu.
  • winieta wojewódzka z 12-miesięcznym okresem ważności to rodzaj rocznej winiety o terytorialnym zakresie obowiązywania dla pojazdów należących do kategorii opłat D1M, D1, D2, B2 oraz U umożliwiającej korzystanie z płatnych dróg szybkiego ruchu jednego województwa. Dla jednego pojazdu można wykupić e-winiety wielu województw. Okres ważności pokrywa się z okresem ważności uprawnienia rocznego. Terytorialny zasięg uprawnienia wojewódzkiego rozciąga się do pierwszego węzła komunikacyjnego następującego po przekroczeniu granicy administracyjnej danego województwa. Informacji o zasięgu terytorialnym winiet wojewódzkich zaczerpnąć można na stronie internetowej toll-charge.hu.

    

 • UWAGA: Zaleca się, aby paragony kontrolne lub otrzymane po zakupie e-winiet komunikaty potwierdzające zachować przez okres 2 lat liczonych od ostatniego dnia ważności zakupionych winiet!

  Ceny winiet na Węgrzech w 2022

   
  Kategoria D1M*

  • 10-dniowa, cena: 1 600 HUF
  • 30 dni, cena: 2 730 HUF
  • 12 miesięcy, cena: 46 850 HUF
  • wojewódzka 12 miesięcy, cena: 5 450 HUF

    
   Kategoria D1

  • 10-dniowa, cena: 3 820 HUF
  • 30 dni, cena: 5 210 HUF
  • 12 miesięcy, cena: 46 850 HUF
  • wojewódzka 12 miesięcy, cena: 5 450 HUF

    
   Kategoria D2

  • 10-dniowa, cena: 7 630 HUF
  • 30 dni, cena: 10 420 HUF
  • 12 miesięcy, cena: 46 850 HUF
  • wojewódzka 12 miesięcy, cena: 10 900 HUF

    
   Kategoria B2

   REKLAMA

  • 10-dniowa, cena: 16 890 HUF
  • 30 dni, cena: 23 950 HUF
  • 12 miesięcy, cena: 217 950 HUF
  • wojewódzka 12 miesięcy, cena: 21 800 HUF

    
   Kategoria U

  • 10-dniowa, cena: 3 820 HUF
  • 30 dni, cena: 5 210 HUF
  • 12 miesięcy, cena: 46 850 HUF
  • wojewódzka 12 miesięcy, cena: 5 450 HUF

    
   *Dla motocykli roczna e-winieta krajowa oraz roczna e-winieta wojewódzka są dostępne po cenach odpowiadających kategorii opłat D1.

   Gdzie kupić winietę na Węgrzech?

   Węgierską winietę możemy kupić w jednym z wielu punktów np. na stacjach benzynowych w okolicach płatnych dróg. Możemy też ją kupić online np. poprzez stronę ematrica.nemzetiutdij.hu – my tak robimy!

    

   Zakup winiety – ważne informacje, koniecznie przeczytaj!

  • Z odcinków dróg objętych obowiązkiem opłaty drogowej korzystać można wyłącznie w przypadku posiadania ważnej e-winiety, o której zakup należy się zatroszczyć jeszcze przed wjazdem na płatną drogę. Jeżeli nie doszło do zakupienia e-winiety, należy to niezwłocznie uczynić w ciągu 60 minut od wjazdu na płatną drogę.
  • W przypadku zakupu wielu kolejnych e-winiet, należy zawsze dokładnie określić terminy ich wykorzystania, czyli datę początku ważności zakupionych uprawnień do korzystania z dróg płatnych.
  • W celu uniknięcia sytuacji nieuprawnionego korzystania z dróg płatnych należy przy zakupie zawsze sprawdzić na paragonie kontrolnym poprawność numeru rejestracyjnego pojazdu, oznaczenia kraju rejestracji, kategorię opłaty oraz okres ważności e-winiety.
  • W przypadku uiszczenia opłaty drogowej w formie elektronicznej poświadczeniem faktu zakupu jest otrzymany komunikat potwierdzający.
  • W razie zakupu e-winiety kategorii U (przyczepy) na numer rejestracyjny pojazdu zaliczonego do kategorii opłat D2 lub B2, do końca ważności uprawnienia do korzystania z płatnej drogi przysługuje możliwość poruszania się z przyczepą o dowolnym numerze rejestracyjnym.

    

   Ceny autostrad w krajach tranzytowych i Chorwacji

   Jeśli już wiesz wszystko na temat opłat za autostrady na Węgrzech, polecamy sprawdzić:

Przydatne informacje dla podróżujących do Chorwacji samochodem

Podróżujesz do Chorwacji samochodem? Poniższe informacje mogą Ci się przydać. Sprawdź!

REKLAMA