Park Przyrody Lonjsko Polje. Drewniana wioska i spływ Sawą

Park Przyrody Lonjsko Polje odwiedziliśmy podczas naszej wizyty w regionie Sisak-Moslavina (żupania sisacko-moslawińska), w październiku 2019. Niestety czas nas wtedy gonił, przez co było nam dane zobaczyć tylko część parku. Krótką wizytę zrekompensowała nam niezwykła „drewniana” wioska oraz spływ rzeką Sawą. Nadejdzie taki dzień kiedy będziemy mogli, na spokojnie, spędzić więcej czasu w PP Lonjsko Polje.

Krótko o parku

W południowo-wschodniej części, przyległej do sąsiadującej z Chorwacją Bośni i Hercegowiny znajduje się Park Przyrody Lonjsko Polje. Sam park Lonjsko Polje to raj dla miłośników dzikiej przyrody. 

Park Przyrody Lonjsko Polje zajmuje 506 km2. To największy park przyrody w Chorwacji Centralnej oraz jeden z największych europejskich obszarów bagiennych, chroniony przez Konwencję Ramsarską (międzynarodowy układ o ochronie obszarów wodno-błotnych podpisany w roku 1971 roku podczas konferencji w irańskim kurorcie Ramsar nad brzegiem Morza Kaspijskiego) jako obszar bagienny o znaczeniu światowym. Rozciąga się wzdłuż brzegów rzeki Sawy.

W okresie wiosennym oraz na jesieni teren parku zalewany jest przez wody Sawy, a powódź trwa tu od 30 do 100 dni w ciągu roku. To jeden z największych i najlepiej zachowanych naturalnych terenów zalewowych w Europie. Każdego roku wody rzeki Sawy i jej dopływów zalewają miejscowości Lonjsko, Poganovo i Mokro Polje. Dzięki takim okresowym powodziom, Park Przyrody jest wyjątkową skarbnicą różnorodności biologicznej. Kiedy wody powodziowe cofają się, podmokłe łąki stają się jednym z ostatnich obszarów w Europie, na którym zachowano tradycyjny wypas. Tam bydło pasie się swobodnie na dużych wspólnych pastwiskach.

Obszar ten jest również jedną z najważniejszych wylęgarni ryb rzecznych w całym dorzeczu Dunaju. Wody parku Lonjsko Polje przyciągają także węże, ale żyje tu mniej jadowitych gatunków, niż np. w Dalmacji.

Fauna Lonjsko Polje

W Parku Przyrody Lonjsko Polje żyje 58 gatunków ssaków, 16 gatunków płazów, 10 gatunków gadów, 43 gatunki ważek, 33 gatunki ryb i, jak wspomniano, aż 250 gatunków ptaków, z czego 138 gniazduje w tym miejscu. Fauna parku nie została w pełni zbadana, dlatego co roku w trakcie badań spotyka się gatunek który do tej pory nie był notowany i zostaje on objęty ścisłą ochroną.

REKLAMA

Część parku pokrywa las dębowy. To ostoja bociana białego, warzęchy zwyczajnej oraz kormorana małego. Ptaki są największym bogactwem Parku. Żyje ich tu 250 gatunków, wśród nich różne gatunki kaczek, jednak jego najbardziej znanymi mieszkańcami są bociany, które budują gniazda na dachach okolicznych drewnianych domów.

Jedna z tutejszych wsi, Čigoć, w 1994 roku ogłoszona została pierwszą Europejską Wioską Bocianią. Bocianie gniazdo możecie podglądać dzięki kamerze online tutaj.

Drewniane domy w wiosce Krapje

Wartym odwiedzenia miejscem jest także wioska Krapje z charakterystyczną zabudową: drewniane domy zostały przystosowane do panujących na tym terenie warunków. Zewnętrzne schody prowadzące na piętro są doskonałym rozwiązaniem podczas częstych powodzi.

Miejscowa ludność do dziś zachowała tradycyjny styl życia. Ekstensywny (polegający na ciągłym spasaniu od wiosny do jesieni na całej powierzchni pastwiska) wypas bydła, koni i świń (który obejmuje kilka rodzimych ras, takich jak bydło słowiańsko-srijem podolskie i świnie z Turopolje) oraz zachowanie unikalnej tradycyjnej architektury drewnianych domów czynią ten obszar wyjątkowym przykładem dziedzictwa przyrodniczego, krajobrazowego i kulturowego.

Pod koniec lat 90-tych wieś Krapje została ogłoszona wsią dziedzictwa budowalnego. Znajduje się tam ponad 80 drewnianych domów. W kilku z nich można skorzystać z noclegu.

REKLAMA

Spływ Sawą

Park Przyrody Lonjsko Polje można oglądać, pływając łódką zasilaną energią słoneczną. Przystań dla łodzi znajduje się w miejscowości Drenov Bok, do której można dotrzeć samochodem i pieszo szlakiem granicznym przebiegającym przez rezerwat Krapje đol.

Można także wybrać się w rejs statkiem Vodomar, który ma port w miejscowości Drenovo Boka. Łódź i statek pomieszczą 12 osób.

REKLAMA

2 komentarze