Latanie dronem w Chorwacji. Co musisz wiedzieć?

Nareszcie! Po długich miesiącach prac nad nowym prawem lotniczym, od 31 stycznia 2021 roku latanie dronem będzie wymagać znajomości nowych przepisów obowiązujących w całej Unii Europejskiej, w tym w Chorwacji. Co bardzo ważne – w końcu ustanowione przepisy są jednolite dla całej Unii Europejskiej! Co prawda, na razie to tylko teoria, wszystko wyjdzie w praniu. Wtedy zobaczymy czy poszczególne państwa UE wprowadziły własne, dodatkowe regulacje. Poniżej znajdują się najważniejsze (nie wszystkie) informacje, które musicie znać. Pełną wiedzę znajdziecie na stronie Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Najważniejsze zmiany odnośnie lotów dronami w EU:

 • konieczność rejestracji operatora drona (dla dronów z kamerką)
 • konieczność naklejenia numeru rejestracyjnego (operatora) na drona
 • konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia OC drona (przy cięższych dronach),
 • konieczność przejścia szkolenia dla operatorów dronów z kamerą (drony powyżej 250g)
 • nowy podział dronów na klasy
 • nowy podział na kategorie lotów (wykonywanych czynności)
 • zakaz lotów osobom poniżej 14 r.ż. m.in. dronami Mavic Pro/Air/Mini


Marzy nam się przekazywanie na CroLove większej ilości treści wideo. Ale nie tylko tej naziemnej. Również, a może przede wszystkim tej wykonanej wysoko, ponad naszymi głowami. Chorwacja z lotu ptaka bywa o wiele piękniejsza. Niestety, do tej pory miała również jedno z najbardziej restrykcyjnych i nie do końca jasnych regulaminów. Na szczęście to już koniec! Może w końcu zdecydujemy się na drona! Poniżej znajduje się zdjęcie z wrześniowego rejsu 2017, wykonane z drona przez Yuye Matsuo.

Rejs jachtem z drona (fot. Yuya Matsuo)


Jeszcze kilka lat wstecz, wysokie ceny dronów sprawiały, że był to raczej gadżet dla wybranych. Sama jakość kręconych materiałów również pozostawiała wiele do życzenia. Ponadto ich wielkie rozmiary wymagały dodatkowego kufra bądź dużego plecaka. A dzisiaj? A dzisiaj pakujemy drona w kieszeń i jedziemy kręcić gdzie tylko chcemy. Czas latania, jakość filmu, możliwości manewrowe nowych dronów – bajka. A przecież to dopiero początek rozwoju rynku „droniarskiego”.

Latając dronem bardzo łatwo jest wejść w konflikt z prawem przez własną niewiedzę lub brak rozeznania.


Ostatnie lata pokazały jednak, że drony nie są dla każdego. Latając dronem bardzo łatwo jest wejść w konflikt z prawem przez własną niewiedzę lub brak rozeznania. Incydenty z lataniem dronami w pobliżu lotnisk, nad strefami zakazanymi czy kilkanaście centymetrów nad naszymi głowami, tylko przyśpieszyły proces wdrożenia świadectwa kwalifikacji. Na szczęście świadomość zagrożeń rośnie. Każdy, bez względu na wiek i staż powinien znać co najmniej podstawy bezpiecznego latania dronem. Część z nich znajdziecie na stronie dronerules.eu

Latanie dronem w Chorwacji
Latanie dronem w Chorwacji

Najważniejsze zmiany przy lataniu dronem

Najważniejsze zmiany odnośnie lotów dronami w EU

REKLAMA

 • konieczność rejestracji operatora drona (dla dronów z kamerką),
 • konieczność naklejenia numeru rejestracyjnego (operatora) na drona,
 • konieczność zawarcia umowy ubezpieczenia OC drona (przy cięższych dronach),
 • konieczność przejścia szkolenia dla operatorów dronów z kamerą (drony powyżej 250g),
 • nowy podział sprzętu na klasy,
 • nowy podział na kategorie lotów (wykonywanych czynności)
 • zakaz lotów osobom poniżej 14 r.ż. m.in. dronami Mavic Pro/Air/Mini
 • osoby posiadające świadectwo kwalifikacji operatora bezzałogowego statku powietrznego powinny złożyć wniosek o konwersję uprawnień

Konieczność rejestracji operatora drona

Nie będzie obowiązku rejestracji każdego drona. Będzie natomiast obowiązek rejestracji operatora systemu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) posiadającego kamerę, wykonującego operacje w kategorii „otwartej” i „szczególnej”. Operatorzy systemów bezzałogowych statków powietrznych umieszczają swój numer rejestracyjny na każdym swoim BSP.

Osoby niepełnoletnie powyżej 14 roku życia będą mogły zarejestrować się w rejestrze operatorów. Aby to zrobić będzie wymagana zgoda opiekuna prawnego.

Oznacza to, że, w myśl zasad nowego prawa osoby poniżej 14 roku życia nie mogą latać dronami takimi jak chociażby DJI Mavic Pro/Air/Mini. Do ich dyspozycji pozostają małe drony-zabawki, bez zamontowanej kamery.

Latanie dronem nad miastem

Loty w mieście są dozwolone w ramach kategorii „otwartej” OPEN, która nie wymaga uzyskania zgody ani zezwolenia, ale jednocześnie zakłada, że:

 • masa drona nie przekracza 25 kg,
 • maksymalna wysokości lotu to 120 m i tylko w zasięgu wzroku,
 • ryzyko dla osób trzecich jest bardzo niskie.

Oczywiście, należy również respektować ograniczenia w przestrzeni powietrznej (bazy i tereny wojskowe, których w Chorwacji nie brakuje) oraz strefy lotnicze (lotniska, również te małe).

REKLAMA

Ograniczenia w lotach dronem sprawdzimy na stronie Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej lub w aplikacji DroneRadar (rekomendowane).

Komercyjne loty dronem w Chorwacji

Obowiązujące od 2021 roku, nowe przepisy europejskie znoszą stosowany podział na loty rekreacyjne, sportowe i komercyjne. Aktualnie można latać komercyjnie na takich samych zasadach, jak rekreacyjnie.

Czy mogę latać dronem „bez licencji”?

Tak, o ile waga drona nie przekracza 250 gramów bądź jest zabawką (posiada takie oznaczenie). Do tej kategorii, prócz dronów – zabawek (bez kamer), zaliczamy np. DJI Mini 1 czy Mini 2. Jeśli jednak w tym pierwszym przypadku twój BSP (bezzałogowy statek powietrzny) posiada kamerkę to nim w ogóle zaczniesz latać konieczne będzie zarejestrowanie się jako operator na stronie drony.ulc.gov.pl.

Czy żeby latać DJI Mini 2 potrzebuje zrobić szkolenie i egzamin online?

Nie, by móc legalnie korzystać z DJI Mini 2 nie musisz przechodzić szkolenia ani zdawać egzaminu na kategorię A1/A3. Musisz jednak, wcześniej zarejestrować się jako operator i umieścić nadany Ci numer na dronie. Przy okazji, będąc już na stronie drony.ulc.gov.pl, warto odbyć szkolenie online A1/A3 – ze znajomości prawa nikt nas nie zwolni. 

Czy w Chorwacji można latać dronem?

Tak, Chorwacja będąc członkiem Unii Europejskiej, posiada takie same przepisy jak w pozostałych państwach członkowskich. Warto jednak pamiętać, że oprócz przepisów unijnych, poszczególne przepisy mogą posiadać własne, dodatkowe ograniczenia. Zanim wystartujesz na terenie Chorwacji, upewnij się, że w miejscu tym nie obowiązuje zakaz lotów bądź dodatkowe obostrzenia. Strefy możesz sprawdzić na stronie: https://amc-en.crocontrol.hr/Current-situation-anonymous-users

Czy latając dronem konieczne jest posiadanie ubezpieczenia OC?

Aktualnie nie ma obowiązku posiadania przez wszystkich pilotów dronów ubezpieczenia OC. Wymóg ten dotyczy wyłącznie maszyn o masie przekraczającej 20 kg. Warto jednak przemyśleć zakup ubezpieczenia, na wypadek ewentualnych, nieprzewidzianych okoliczności i późniejszych problemów finansowych.

Podział na kategorie lotów

Przepisy UE nie określają szczególnych warunków dla wykonywania lotów w celach „zarobkowych”. Wykonywanie lotów BSP uwarunkowane jest analizą ryzyka, odległością od osób i masą BSP.

Nowy podział na kategorie lotów jest związany z ryzykiem dla osób na ziemi i innych użytkowników w przestrzeni powietrznej, jakie występuje podczas wykonywania operacji BSP. Kategorie lotów:

 • Kategoria otwarta (OPEN): obejmuje operacje VLOS nie wymagające uzyskania zgody, zezwolenia. Drony o masie poniżej 25kg i loty do maksymalnej wysokości 120m nad terenem (lub ponad przeszkodą wyższą niż 120m),w których ryzyko dla osób trzecich jest bardzo niskie. Minimalny wiek pilota wykonującego operacje z użyciem SBSP w kategorii „otwartej” wynosi 16 lat.
  Kategoria ta zawiera dodatkowe 3 podkategorie lotów: A1-LOTY NAD LUDŹMI, A2-LOTY BLISKO LUDZI, A3-LOTY Z DALA OD LUDZI
  • A1 – Dopuszcza się przelot nad osobami postronnymi (z pewnymi ograniczeniami) ale nie wolno wlatywać nad zgromadzenia osób („zgromadzenia osób”: zgromadzenia, w którym zagęszczenie osób uniemożliwia im przemieszczanie się)
  • A2 – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób to 30 m lub 5 m jeżeli dron posiada funkcję ograniczającą prędkość lotu
  • A3 – Nie wolno wlatywać nad osoby i zgromadzenia osób. Minimalna odległość pozioma od osób i zabudowy to 150m
 • Kategoria szczególna (SPECIFIC): obejmuje operacje VLOS/BVLOS wymagające uzyskania zezwolenia od właściwego organu z racji większego ryzyka dla osób trzecich (operacje, które przekraczają ograniczenia kategorii otwartej)
 • Kategoria certyfikowana (CERTIFIED): obejmuje operacje VLOS/BVLOS, które wymagają certyfikacji bezzałogowego systemu powietrznego na podstawie rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 i certyfikacji operatora oraz personelu. Operacje wysokiego ryzyka dla osób postronnych, np. przewóz materiałów niebezpiecznych.

Ogólne zasady wykonywania operacji w kategorii OPEN

Pilot drona wykonując operację w kategorii „otwartej” utrzymuje drona przez cały czas w zasięgu widoczności wzrokowej VLOS, wyjątkiem przypadków, gdy operator jest w trybie podążania za stacją bazową lub wykorzystywany jest obserwator.

Pilot zapewnia, aby dron utrzymywał bezpieczną odległość od osób oraz aby jego lot nie przebiegał nad zgromadzeniami osób.

REKLAMA

Dron nie przewozi materiałów niebezpiecznych, ani nie zrzuca żadnych materiałów.

Podczas lotu dron jest utrzymywany w odległości nie większej niż 120 metrów od najbliższego punktu powierzchni ziemi, z wyjątkiem przypadków, gdy przelatuje on nad przeszkodą.

Zasady lotów dronem

Jeśli chcesz zapoznać się dokładnie ze wszystkimi europejskimi przepisami dotyczącymi lotów dronami w kategorii „otwartej” OPEN, koniecznie obejrzyj poniższy materiał wideo przygotowany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego.

Podział dronów w kategorii otwartej

 • C0 – drony o masie <250g i maksymalnej prędkości lotu <19m/s z ograniczeniem wysokości lotu maksymalnie do 120m. Drony klasy C0 mogą latać we wszystkich podkategoriach kategorii otwartej.
 • C1 – drony o masie <900g lub takie, które podczas zderzenia z człowiekiem generują energię kinetyczną <80J, o maksymalnej prędkości lotu <19m/s z ograniczeniem wysokości lotu maksymalnie do 120m. Drony klasy C1 mogą latać we wszystkich podkategoriach kategorii otwartej (A1, A2 i A3).
 • C2 – drony o masie <4kg, które mają tryb wolnego lotu włączany z aparatury i ograniczony do prędkości <3m/s w poziomie, z ograniczeniem wysokości lotu maksymalnie do 120m. Drony klasy C2 mogą latać w podkategoriach A2 (blisko ludzi, minimalnie 5m lub 30m) i A3 (z dala od ludzi) kategorii otwartej.
 • C3 – drony o masie <25kg, które mogą latać w różnych trybach automatycznych i mają ograniczenie wysokości lotu do 120m. Drony klasy C3 dopuszczone są tylko do podkategorii A3 (z dala od ludzi) kategorii otwartej.
 • C4 – drony o masie <25kg, które nie mają trybów automatycznych z wyjątkiem standardowej stabilizacji lotu (bliżej im np. do modeli latających).

Rejestracja pilotów dronów

Piloci dronów w kategorii „otwartej” rejestrują się:

 • w przypadku, gdy masa ich drona wynosi 250g lub więcej lub w przypadku drona który podczas uderzenia może przekazać człowiekowi energię kinetyczną o wartości powyżej 80 dżuli;
 • w przypadku, gdy ich dron wyposażony jest w czujnik zdolny do zbierania danych osobowych, nie dotyczy to BSP, które zgodnie z dyrektywą 2009/48/WE są zabawkami.

Po dokonaniu rejestracji należy umieścić swój numer rejestracyjny na każdym dronie do którego wymagana jest rejestracja.

Szkolenie pilotów dronów dla kategorii OPEN

Każda osoba chcąca latać dronem o masie powyżej 250g będzie musiała przejść szkolenie online oraz zaliczyć test online potwierdzający zdobycie wymaganej wiedzy, będą one bezpłatne i dostępne na stronie ULC. Egzamin online będzie składać się z 40 pytań wielokrotnego wyboru, warunkiem zaliczenia testu jest uzyskanie 75% poprawnych odpowiedzi.

Wymagane kompetencje dla kategorii „otwartej”:

 • A1 i A3 – szkolenie i test online;
 • A2 – szkolenie i test online, ukończenie szkolenia praktycznego w trybie samokształcenia, zaliczenie dodatkowego egzaminu teoretycznego prowadzonego przez uznany podmiot.

Dokumentem stwierdzającym posiadanie określonych kwalifikacji i upoważniającym do wykonywania określonych czynności lotniczych przez pilotów bezzałogowych statków powietrznych będzie zgodnie z przepisami UE:

 • dowód zaliczenia szkolenia i egzaminów online w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A1 i A3 kategorii „otwartej” uzyskiwane po zaliczeniu szkolenia i egzaminu online
 • certyfikat kompetencji pilota bezzałogowego statku w przypadku wykonywania operacji w podkategorii A2 kategorii „otwartej” uzyskiwane po zaliczeniu egzaminu online, dodatkowego egzaminu teoretycznego oraz odbyciu szkolenia praktycznego w postaci samokształcenia.
Latanie dronem w Chorwacji

Przydatne linki

REKLAMA

10 komentarzy

 1. Spotter
  -

  Drona można kupić praktycznie w każdym markecie – po prostu ludzie wypakowują i latają. Tak samo jak z rowerem, nie każdy zna przepisy ruchu drogowego – kupuje, siada i jedzie ;)

   • Wojtek Tyluś
    -

    Rowerem też można zrobić krzywdę drugiej osobie lub autu :)
    Jeśli już ma być ten wymagany certyfikat to moim zdaniem powinni zrobić jakąś podstawową jego wersję, którą się robi szybko ale każdy po kursie zna doskonale podstawowe zasady latania – oczywiście ten certyfikat dotyczyłby tylko latania nad „polami”
    Słaby dostęp w mniejszych miejscowościach oraz dość wysoka cena za kurs powodują, że spora część ludzi rezygnuje.

 2. wiktor
  -

  Cześć, jestem amatorem turystą-fotografem. Strasznie podobają mi się zdjęcia z lotu ptaka. Z tego powodu zamarzył mi się jakiś mały dronek. Nawet zarejestrowałem się jako operator. Ale wczytując się w szczegóły na temat chyba sobie odpuszczę:( . Praktyczne bardziej atrakcyjne miejscówki są niedostępne dla dronów. Wyjazd za granicę bardzo problematyczny, bo przepisy nie są ujednolicone. łatwo podpaść z byle powodu. Oczywiście zakładam, że chcę przestrzegać przepisów. Smutno mi z tego powodu.
  Pozdrawiam dronowców.

  • Wojtek Tyluś
   -

   Sęk w tym, że teraz jest o wiele łatwiej niż to miało miejsce przed zmianami
   To co najważniejsze – ujednolicono prawo, które, w Chorwacji nie należało do prostych :)
   My właśnie jesteśmy w trakcie zakupu bezzałogowca :)