Na wakacje z obcym dzieckiem. Niezbędne dokumenty

Bardzo często pytacie nas jakich dokumentów potrzebujecie zabierając na wakacje w Chorwacji cudze dziecko. Z pomocą przychodzi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Republiki Chorwacji. Zabierasz na wakacje nie swoje dziecko? Koniecznie zapoznaj się z poniższymi informacjami.
Dzieci mogą przekroczyć chorwacką granicę z ważnym paszportem lub ważnym dowodem osobistym. W przypadku, gdy dziecko nie podróżuje w towarzystwie rodziców lub prawnych opiekunów niezbędne będzie poświadczone pozwolenie podpisane przez obydwoje rodziców.

W tym celu przy przekroczeniu granicy Republiki Chorwacji osoby takie powinny okazać potwierdzoną notarialnie zgodę opiekuna prawnego zawierającą następujące pozycje:

  • dane osobiste opiekuna prawnego,
  • dane osobiste osoby małoletniej
  • cel i okres pobytu w Republice Chorwacji,
  • termin pobytu w Republice Chorwacji,
  • okres ważności zgody,
  • podpis opiekuna prawnego.

Zgoda powinna być przetłumaczona przez tłumacza przysięgłego na język chorwacki lub angielski.

Wyżej opisana zgoda nie jest wymagana, gdy osoba małoletnia posiada paszport i:

  • podróżuje samolotem i dysponuje odpowiednim dokumentem wydanym przez przewoźnika zgodnie ze standardami IATA, lub
  • jest wymieniona na liście uczestników wycieczki szkolnej, sporządzonej przez szkołę organizującą wyjazd i przetłumaczonej na język chorwacki lub angielski, lub
  • jest wymieniona na liście uczestników imprezy sportowej lub kulturalnej.

Podczas kontroli przydatne mogą być i inne dokumenty (np. akt urodzenia, decyzja Sądu itp.) które nie muszą być przetłumaczone na język chorwacki, a mogą przyczynić się do szybszej i prościej kontroli granicznej o ile obcokrajowiec je posiada.

Kontrole graniczne w Polsce

REKLAMA

REKLAMA