Recepta transgraniczna. Czy polska recepta jest ważna w Chorwacji?

W związku z coraz częstszymi zapytaniami, o to czy w Chorwacji można zrealizować polską receptę, przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik w oparciu o naszą wiedzę, ale przede wszystkim o wiedzę zdobytą ze stron MZ, NFZ, a także ze stron Unii Europejskiej.

Dzięki temu wpisowi dowiesz się czy da się zrealizować polską receptę na terenie Chorwacji, co to jest recepta transgraniczna, ile jest ważna, a także czy muszę płacić za wykupione leki. To nie wszystko, zapraszamy do lektury.

Czy zwykłą receptę można zrealizować za granicą?

Co jeśli nie posiadamy Recepty Transgranicznej, a tylko zwykłą receptę wydaną przez lekarza w Polsce? Recepta wydana przez lekarza w Polsce jest ważna we wszystkich krajach UE. Jednak lek przepisany w jednym kraju w innym kraju może nie być dostępny lub może mieć inną nazwę. Dlatego, aby mieć pewność, że nasza recepta na pewno zostanie zrealizowana np. w Chorwacji, należy poprosić lekarza o wystawienie tzw. Recepty Transgranicznej, na podstawie której można wykupić lek w innym kraju UE.

Co to jest Recepta Transgraniczna?

Recepta Transgraniczna pozwala na otrzymanie leku na terenie całej Unii Europejskiej, w innym państwie członkowskim niż państwo jej wystawienia. Lekarz wystawia Receptę Transgraniczną, wyłącznie na wniosek pacjenta, który zamierza ją zrealizować w innym niż Polska państwie członkowskim UE.

Wzór Recepty Transgranicznej

Nie istnieje jeden, właściwy wzór czy format Recepty Transgranicznej. Przepisy dotyczące recept transgranicznych określają wyłącznie, jakie informacje powinny znaleźć się na takiej recepcie. Aby można z niej skorzystać w innym kraju UE, Recepta Transgraniczna powinna zawierać poniższe informacje. Przed wyjściem z gabinetu lekarskiego, upewnij się, że Twój lekarz umieścił na recepcie co najmniej następujące informacje:

  • dane pacjenta: pełne nazwisko i imię, data urodzenia
  • data wystawienia recepty
  • dane lekarza wystawiającego receptę: pełne nazwisko i imię, kwalifikacje zawodowe, dane umożliwiające bezpośredni kontakt, adres (w tym kraj) oraz podpis (własnoręczny lub cyfrowy)
  • nazwa przepisywanego produktu: nazwa powszechnie stosowana (zamiast nazwy handlowej, która może być różna w zależności od kraju), postać (tabletka, roztwór itp.), ilość, dawka (moc) i sposób dawkowania.

Ile jest ważna recepta transgraniczna?

Recepta Transgraniczna ważna jest przez 30 dni od daty wystawienia i w tym czasie należy ją zrealizować.

REKLAMA

Realizacja Recepty Transgranicznej

Recepty podlegają zasadom obowiązującym w kraju, w którym są realizowane. Oznacza to, że przy wydawaniu leków farmaceuta będzie stosować przepisy krajowe – na przykład może okazać się, że przepisy nie dopuszczają takiej samej liczby dni dawkowania.

Recepta Transgraniczna, a leki psychotropowe

Na recepcie transgranicznej nie można przepisać leku o kategorii dostępności „Rpw”, czyli takiego, który zawiera środki odurzające lub substancje psychotropowe.

Czy e-recepta działa za granicą?

Aktualnie, w niektórych krajach nadal nie można zrealizować za granicą e-recepty pochodzącej z Polski. Recepta Transgraniczna musi być w formie papierowej. Jeśli lekarz wystawił Ci elektroniczną receptę, a Ty zamierzasz skorzystać z niej w innym kraju UE np. w Chorwacji, poproś go również o tradycyjną receptę transgraniczną na papierze. E-recepty nie zawsze są uznawane za granicą.

Czy posiadanie karty EKUZ zwalnia z opłaty za leki w aptece?

Posiadanie karty EKUZ nie zwalnia z opłaty za leki w aptece. Jeśli jesteś obywatelem UE i nagle zachorujesz podczas tymczasowego pobytu za granicą – na wakacjach, podczas podróży służbowej czy też na studiach – europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ) uprawnia Cię do korzystania z opieki zdrowotnej na takich samych prawach jak osoby ubezpieczone w kraju, w którym przebywasz. Oznacza to, że zapłacisz w aptece taką samą cenę jak osoba, która jest ubezpieczona i mieszka w tym kraju.

Jeśli, podczas wyjazdu nie posiadałeś europejskiej karty EKUZ, będziesz musiał zapłacić pełną cenę leku zakupionego w aptece. Po powrocie do swojego kraju powinieneś zwrócić się do swojego ubezpieczyciela o zwrot kosztów. Koszty leku zostaną zwrócone, jeśli dany lek jest zazwyczaj refundowany przez krajowy system ubezpieczeń zdrowotnych.

REKLAMA

Jeżeli kupisz za granicą lek, który jest w Polsce refundowany jedynie w ramach programu lekowego, nie uzyskasz zwrotu kosztów, ponieważ sam zakup leku nie jest świadczeniem gwarantowanym. Świadczenie gwarantowane udzielane pacjentowi w ramach programu lekowego obejmuje łącznie:

  • przeprowadzenie badań kwalifikujących do programu,
  • podanie leku,
  • opiekę nad pacjentem bezpośrednio związaną z podaniem leku,
  • stałe monitorowanie postępów leczenia.

Źródła informacji: MZ / NFZ / UE

Podoba Ci się CroLove? Doceń naszą pracę stawiając nam kawę. Serdecznie dziękujemy!
Postaw kawę CroLove na buycoffee.to
Udostępnij dalej!
Udostępnij

REKLAMA