Zgubiony paszport lub dowód w Chorwacji. Co robić i do kogo się zgłosić?

Jesteś w Chorwacji, a Twój paszport zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej w konsulacie. Dopiero po twoim zgłoszeniu urzędnik anuluje paszport. Jeśli znajdziesz czyjś paszport, pomóż innej osobie i również zgłoś taką sytuację.

Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

Utrata lub uszkodzenie dowodu osobistego

Utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego za granicą należy niezwłocznie zgłosić w urzędzie konsularnym RP w Zagrzebiu. Kontakt: tel. +385 1 4899 444 mail: hrzagamb@msz.gov.pl

Zalecane jest także zgłoszenie utraty dowodu osobistego na miejscowej policji i zachowanie potwierdzenia zgłoszenia na wypadek, gdyby osoba trzecia posłużyła się utraconym dokumentem.

Jeśli posiadasz konto bankowe w Polsce – zgłoś utratę dowodu osobistego także w swoim banku.

PAMIĘTAJ! Konsul honorowy nie przyjmuje zgłoszeń utraty dowodu osobistego.

REKLAMA

Jeżeli zgłaszasz utratę lub uszkodzenie dowodu osobistego osobiście w urzędzie konsularnym – dostaniesz potwierdzające ten fakt zaświadczenie.

Jeżeli wysyłasz formularz pocztą – koniecznie zaznacz w formularzu, że chcesz dostać zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu.

Zatrzymaj zaświadczenie – może Ci się przydać. Jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, ale nie dłużej niż 2 miesiące.

PAMIĘTAJ! Zaświadczenie, które otrzymasz w konsulacie, nie jest dokumentem tożsamości.

Unieważnienie Twojego dowodu osobistego nastąpi z dniem zgłoszenia konsulowi jego utraty lub uszkodzenia.

REKLAMA

Utrata paszportu

Utratę paszportu lub paszportu tymczasowego za granicą zgłoś niezwłocznie w urzędzie konsularnym RP.

Udaj się do urzędu konsularnego . Konsul przyjmie Twoje zawiadomienie o utracie paszportu lub paszportu tymczasowego po wypełnieniu przez Ciebie formularza, który jest dostępny w konsulacie.

Z dniem złożenia tego zawiadomienia Twój dokument paszportowy traci ważność. Konsul po dokonaniu stosownych sprawdzeń wprowadzi niezwłocznie do centralnej ewidencji paszportowej informację o utracie ważności Twojego paszportu lub paszportu tymczasowego.

Pamiętaj: jeżeli odnajdziesz swój dokument paszportowy, zgłoszony konsulowi jako utracony, nie możesz już się nim posługiwać lub wycofać zawiadomienia o utracie. Odnaleziony paszport lub paszport tymczasowy należy zwrócić właściwemu miejscowo organowi paszportowemu (wojewodzie w Polsce, konsulowi za granicą). Nie można otrzymać go z powrotem.

Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy masz już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też nie występowałeś o wydanie nowego dokumentu.

Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować poważne konsekwencje i utrudnienia.

Paszport tymczasowy

Paszport tymczasowy mogą otrzymać osoby:

 • przebywające poza granicami RP, na czas oczekiwania na odbiór paszportu (jeśli wyrażą takie życzenie i złożą wniosek o wydanie tego dokumentu);
 • od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, a przeszkoda ta ma charakter czasowy;
 • w nagłych przypadkach:
 • na powrót do miejsca stałego pobytu,
 • związanych z chorobą,
 • związanych z chorobą lub pogrzebem członka rodziny,
 • związanych z prowadzoną działalnością zawodową,
 • związanych z realizacją obowiązku nauki przez osoby nieposiadające zdolności do czynności prawnych lub posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, które nie ukończyły 18. roku życia, z rozwojem ich indywidualnych umiejętności lub w razie konieczności zapewnienia tym osobom opieki;
 • przebywające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, którym nie nadano numeru PESEL, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeśli okoliczności uniemożliwiają lub znacznie utrudniają nadanie numeru PESEL, a wydanie paszportu tymczasowego jest niezbędne ze względu na ochronę istotnych praw i interesów osoby, której ma być wydany paszport tymczasowy.

Paszport tymczasowy jest ważny przez okres w nim wskazany, nie dłużej jednak niż przez 365 dni od daty jego wydania.

WAŻNE! Konsul honorowy nie wydaje dokumentów paszportowych.

WAŻNE! Planując podróż za granicę, zapoznaj się z aktualnymi przepisami określającymi zasady wjazdu i pobytu cudzoziemców na terytorium danego państwa, w tym – w zakresie dotyczącym wymaganego okresu ważności paszportu oraz możliwości przekroczenia granicy na podstawie paszportu tymczasowego.

REKLAMA

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

 • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu tymczasowego (wniosek jest dostępny w urzędzie konsularnym w Zagrzebiu),
 • Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm.

Osoba, której ta sytuacja dotyczy powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są dostępne w urzędzie konsularnym w Zagrzebiu).

NA TERENIE CHORWACJI ZŁOŻENIE WNIOSKU O PASZPORT TYMCZASOWY JEST MOŻLIWE JEDYNIE W KONSULACIE W ZAGRZEBIU. Adres: Miramarska 23, Zagrzeb. Tel. +385 1 4899 444, mail: hrzagamb@msz.gov.pl. Konsul honorowy nie przyjmuje zawiadomień o utracie dokumentu paszportowego oraz nie wystawia paszportów tymczasowych.

Źródło informacji: Konsulat Honorowy RP w Splicie

Podoba Ci się CroLove? Doceń naszą pracę stawiając nam kawę. Serdecznie dziękujemy!
Postaw kawę CroLove na buycoffee.to
Udostępnij dalej!
Udostępnij

REKLAMA