Zgubiony paszport w Chorwacji. Co robić i do kogo się zgłosić?

Jesteś w Chorwacji, a Twój paszport zaginął lub został uszkodzony? Ktoś ci go ukradł? Zgłoś to jak najszybciej w konsulacie. Dopiero po twoim zgłoszeniu urzędnik anuluje paszport. Jeśli znajdziesz czyjś paszport, pomóż innej osobie i również zgłoś taką sytuację.

Obywatelowi polskiemu, który utracił dokument paszportowy za granicą, konsul po potwierdzeniu jego danych i tożsamości wydaje paszport tymczasowy na powrót do miejsca pobytu stałego (w Polsce lub w innym kraju).

Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu tymczasowego w tej sytuacji składa:

  • Wypełniony wniosek o wydanie paszportu tymczasowego (wniosek jest dostępny w urzędzie konsularnym w Zagrzebiu),
  • Jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm.

Osoba, której ta sytuacja dotyczy powinna złożyć u konsula zawiadomienie o utracie dokumentu paszportowego (formularze są dostępne w urzędzie konsularnym w Zagrzebiu).

NA TERENIE CHORWACJI ZŁOŻENIE WNIOSKU O PASZPORT TYMCZASOWY JEST MOŻLIWE JEDYNIE W KONSULACIE W ZAGRZEBIU. Adres: Miramarska 23, Zagrzeb. Tel. +385 1 4899 444, mail: hrzagamb@msz.gov.pl. Konsul honorowy nie przyjmuje zawiadomień o utracie dokumentu paszportowego oraz nie wystawia paszportów tymczasowych.

Jak postępować przy utracie paszportu ?

Utratę paszportu lub paszportu tymczasowego za granicą zgłoś niezwłocznie w urzędzie konsularnym RP.

REKLAMA

Udaj się do urzędu konsularnego . Konsul przyjmie Twoje zawiadomienie o utracie paszportu lub paszportu tymczasowego po wypełnieniu przez Ciebie formularza, który jest dostępny w konsulacie.

Z dniem złożenia tego zawiadomienia Twój dokument paszportowy traci ważność. Konsul po dokonaniu stosownych sprawdzeń wprowadzi niezwłocznie do centralnej ewidencji paszportowej informację o utracie ważności Twojego paszportu lub paszportu tymczasowego.

Pamiętaj: jeżeli odnajdziesz swój dokument paszportowy, zgłoszony konsulowi jako utracony, nie możesz już się nim posługiwać lub wycofać zawiadomienia o utracie. Odnaleziony paszport lub paszport tymczasowy należy zwrócić właściwemu miejscowo organowi paszportowemu (wojewodzie w Polsce, konsulowi za granicą). Nie można otrzymać go z powrotem.

Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy masz już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też nie występowałeś o wydanie nowego dokumentu.

Podjęcie próby legitymowania się tym dokumentem przy przekraczaniu granicy może spowodować poważne konsekwencje i utrudnienia.

REKLAMA

Źródło informacji: Konsulat Honorowy RP w Splicie

Podoba Ci się CroLove? Doceń naszą pracę stawiając nam kawę. Serdecznie dziękujemy!
Postaw kawę CroLove na buycoffee.to
Udostępnij dalej!
Udostępnij

REKLAMA