Ubezpieczenia turystyczne obejmujące wystąpienie epidemii

Każdy, wyjeżdżający zagranicę, kto chociaż w niewielkim stopniu dba o swoje zdrowie powinien pomyśleć nad wykupem dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Owszem, karta EKUZ zapewnia nam wiele świadczeń w miejscu pobytu i według nas ruszanie się bez niej poza granicę kraju jest nieodpowiedzialne. Z drugiej strony wiemy również, że w wielu przypadkach sam EKUZ nie wystarczył. Takich przypadków, w ostatnich latach opisaliście nam wystarczająco dużo, by mieć tego pełną świadomość. W naszym obszernym poradniku ubezpieczeniowym rozwiewamy wiele Waszych obaw.

Pomijając fakt relatywnie niskiej ceny wykupu dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, tym roku doszedł nam kolejny powód, by nie lekceważyć frazeologizmu „przezorny zawsze ubezpieczony”. Koronawirus COVID-19 jest z nami, czy tego chcemy czy nie. Chorwacja nie jest wyjątkiem. Na stronie NFZ nie znaleźliśmy informacji o ewentualnych zwrotach kosztów związanych z hospitalizacją czy specjalistycznym transportem medycznym do Polski na wypadek zarażenia koronawirusem. Czy w obecnej sytuacji zaufalibyśmy wyłącznie karcie EKUZ? Zdecydowanie nie!

Sęk w tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe wcale nie śpieszą się z wdrażaniem korekt w swoich polisach o pozycję związaną z koronawirusem (o ile wcześniej taki zapis już nie funkcjonował). Staramy się śledzić sytuację „ubezpieczeniową” w miarę systematycznie. Na chwilę obecną korzystamy z wiedzy, posiadanej przez Rankomat.pl, która to wiedza jest stale aktualizowana.

Zgodnie z informacją Rankomatu, niemal każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) informuje, że epidemia zaliczana jest do generalnych wyłączeń odpowiedzialności.

zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje […] kosztów leczenia i usług assistance powstałych wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń.

W związku z tym, jeśli danym państwie lub na wyznaczonym obszarze zostanie ogłoszony stan epidemii, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi pokrywać kosztów leczenia związanych z zakażeniem wirusem ani wypłacać stosownego odszkodowania z tytułu NNW.

REKLAMA

Epidemia, a stan epidemii

Wybierając polisę, koniecznie zwracajcie na zawarte w niej definicje. Okazuje się, że firmy ubezpieczeniowe zaczynają rozróżniać pojęcie epidemii od stanu epidemii, wprowadzając osobne deklaracje odnośnie ochrony w czasie kwarantanny czy oczekiwania na powrót do kraju.

Dla przykładu, Signal Iduna rozróżnia epidemię od stanu epidemii, definiując wyłączenia ochrony. I tak epidemią określa się zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie.

Stan epidemii jest sytuacją prawną, która została wprowadzona na danym obszarze w związku z pojawienie się epidemii. Ma on na celu podjęcie konkretnych działań profilaktycznych oraz przeciwepidemicznych, by doprowadzić do zmniejszenia się liczby zachorowań.

Zgodnie z informacją Rankomatu, niemal każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) informuje, że epidemia zaliczana jest do generalnych wyłączeń odpowiedzialności.

zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje […] kosztów leczenia i usług assistance powstałych wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń.

REKLAMA

W związku z tym, jeśli danym państwie lub na wyznaczonym obszarze zostanie ogłoszony stan epidemii, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi pokrywać kosztów leczenia związanych z zakażeniem wirusem ani wypłacać stosownego odszkodowania z tytułu NNW.

Niemniej, większość ubezpieczycieli dostosowało swoje regulacje do sytuacji związanej z koronawirusem. Obecnie większość towarzystw zapewnia wsparcie w razie zachorowania na Covid-19.!

Które ubezpieczenia turystyczne zadziałają w razie epidemii?

Na tę chwilę tyko większość towarzystw ubezpieczeniowe, działających na naszym rynku gwarantuje wsparcie oraz pokrycie kosztów leczenia w przypadku zarażenia się koronawirusem.

Zakres ochrony zależy od indywidualnych regulacji ubezpieczyciela. Swoje stanowiska w sprawie pandemii ogłosiły następujące towarzystwa:

 • W Nationale-Nederlanden od grudnia 2021 roku rozszerzono ochronę w ramach ubezpieczenia turystycznego o kolejne elementy związane z pandemią Covid-19. Ubezpieczenie uwzględnia obecnie pokrycie kosztów poniesionych na izolację (przez maksymalnie 10 dni do 3000 zł), jeśli pobyt jest zalecony przez służby medyczne danego kraju, w przypadku nagłego zachorowania potwierdzonego pozytywnym testem diagnostycznym, a także pokrycie kosztów lub refundację kosztów transportu powrotnego po pobycie na izolacji i/lub pokryciu kosztów przebukowania biletu (do 500 zł), jeżeli z powodu pobytu na izolacji Ubezpieczony nie może skorzystać z pierwotnie zaplanowanego środka transportu.
 • Allianz informuje, że w ramach ubezpieczenia turystycznego pokrywa koszty leczenia związane z zachorowaniem na Covid-19 podczas podróży zagranicznej do wysokości gwarantowanej sumy ubezpieczenia oraz koszty transportu do kraju, jeżeli w związku z zachorowaniem na Covid-19 nie mógł zostać wykorzystany pierwotny środek transportu.
 • W Aviva ochroną od zachorowania na Covid-19 objęte są polisy zawarte od dnia 16.07.2020 r., na okres do 21 dni. Towarzystwo zaznacza, że ubezpieczenie nie będzie działać w przypadku rozszerzenia o wykonywania ciężkiej pracy fizycznej oraz w przypadku podróży poza terytorium Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego.
 • Axa Assistance – towarzystwo obejmuje zachorowanie na Covid-19 do wysokości sumy gwarantowanej ubezpieczenia kosztów leczenia.
 • Europa Ubezpieczenia udziela ochrony w przypadku zachorowania na Covid-19 do wysokości sumy gwarantowanej kosztów leczenia.
 • Wiener informuje, że nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy.
 • Generali informuje, że od 02.04.2020 r. w ubezpieczeniach podróżnych Generali oraz Proama w zakresie podróży zagranicznych, pokryje koszty leczenia i usług assistance również w przypadku zachorowania na koronawirusa. Górną granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie.
 • PZU obejmuje ochroną zachorowanie na koronawrusa przy wyjazdach krótszych niż 30 dni, do wysokości sumy gwarantowanej kosztów leczenia.
 • Signal Iduna informuje, że od 08 maja ochroną są objęte koszty leczenia na skutek zachorowania na Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami.
 • W Warcie pandemia, podobnie jak epidemia jest wyłączeniem tylko w przypadku ubezpieczenia samochodu na czas podróży. Zachorowanie na Covid-19 będzie objęte ochroną do wysokości sumy gwarantowanej ubezpieczenia.

Aktualne regulacje wybranych firm (stan na 14.06.2022r. źródło: Rankomat.pl)

AllianzTAK
UniqaTAK
Axa AssistanceTAK
AvivaTAK, z ograniczeniami
GeneraliTAK
Europa UbezpieczeniaTAK
Nationale-NiderlandenTAK
ProamaTAK
PZUTAK, przy wyjazdach do 30 dni
Signal IdunaTAK
WienerTAK, poza miejscami ogłoszenia stanu wyjątkowego
WartaTAK
Źródło: opracowanie rankomat.pl na podstawie OWU towarzystw     

Czy kwarantanna jest objęta ochroną ubezpieczenia?

Kwarantanna to przymusowe, czasowe odosobnienie wobec ludzi, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. Co w przypadku, gdy osoba podróżująca zostanie poddana kwarantannie za granicą już po zakończeniu podróży i tym samym okresu ubezpieczenia? To zależy od indywidualnej interpretacji danego towarzystwa.

Część ubezpieczycieli nie zapewnia wsparcia, jeśli kwarantanna nie wiąże się z zachorowania na Covid-19. Nie brak na polskim rynku jednak towarzystw, które zapewniają sfinansowanie wyżywienia i zakwaterowania na czas kwarantanny lub izolacji po pozytywnym wyniku testu na obecność SARS-CoV-2.

Co powinno zawierać ubezpieczenie na wypadek epidemii?

Ubezpieczenie turystyczne na wypadek epidemii powinno zawierać koszty leczenia w wysokości minimum 30 000 – 40 000 euro. Assistance powinno oferować jak najlepszą pomoc w razie zarażenia się wirusem.

Do takich usług można zaliczyć:

 • organizację transportu powrotnego do kraju lub do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana,
 • organizację zakwaterowania na czas powrotu do zdrowia,
 • organizację transportu zwłok lub  pogrzebu za granicą,
 • organizację zakwaterowania i powrotu dla towarzyszy w podróży,
 • przekazywanie pilnych informacji (np. rodzinie lub osobom trzecim),
 • dostarczenie leków,
 • pomoc finansową.

Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Na terenie Europy najtańszą polisę można mieć już od 2,7 zł/ hospitalizacja i leczenie w razie zachorowania na Covid-19,

REKLAMA

Towarzystwa dostosowały swoja ofertę do sytuacji związanej z pandemią koronwirusa. Obecnie w ramach polis turystycznych można liczyć na dodatkowe wsparcie, przygotowane specjalne dla osób które zachorowały na Covid-19. Co zapewniają ubezpieczyciele?

 • Pokrycie kosztów hospitalizacji i leczenia w razie zachorowania na Covid-19,
 • opłacenie wykonania testu na obecność SARS-CoV-2,
 • sfinansowanie przedłużonego pobytu opiekuna z powodu zachorowania dziecka,
 • zakwaterowanie i wyżywienie w razie przedłużenia pobytu z powodu pozytywnego wyniku testu,
 • zakwaterowanie i wyżywienie w razie przedłużenia pobytu z powodu kwarantanny,
 • organizację powrotu do kraju po przedłużeniu pobytu z powodu kwarantanny.

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży w razie epidemii?

Dodatkowo możemy pomyśleć o ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji, które umożliwia nam ubieganie się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu anulowania wycieczki z biura podróży, biletu, noclegu czy innego wydarzenia.

Jeśli zdecydujemy się na taką opcję, przed zakupem polisy koniecznie należy sprawdzić czy obejmuje ona ochronę w razie ogłoszenia stanu epidemii! Więcej o tym kiedy można zrezygnować z wyjazdu z powodu koronawirusa przeczytacie w osobnym wpisie.

Więcej o tym kiedy można zrezygnować z wyjazdu z powodu koronawirusa przeczytacie w osobnym wpisie.

Ubezpieczyciele wyróżniają dwa rodzaje umów:

 1. towarzystwo odpowiada za ryzyka wymienione w OWU (i tutaj zwykle epidemia jest wyłączeniem odpowiedzialności),
 2. towarzystwo oferuje opcję „all risk”, gdzie wszystkie powody rezygnacji z podróży, które można udokumentować są objęte ochroną.

Swoje stanowiska w sprawie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży w razie epidemii ogłosiły następujące towarzystwa:

 • Axa: TAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
 • Axa Assistance: NIE – sprzedaż polis została wstrzymana
 • Europa Ubezpieczenia: TAK – za dodatkową składką
 • Nationale Nederlanden: NIE
 • Signal Iduna: TAK

Ubezpieczenie na życie zadziała w razie śmierci z powodu koronawirusa

Ubezpieczenia na życie obejmuje ochroną przypadki śmiertelne na wypadek zarażenia się koronawirusem, wyłączenia ochrony w przypadku śmierci dotyczą zwykle takich sytuacji jak samobójstw lub przebywania na terenach działań wojennych. Inaczej sytuacja jednak będzie wyglądała w przypadku zachorowania.

Z tytułu zachorowania na COVID-19 zarażony nie otrzyma wypłaty z ubezpieczenia na życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie za „nazwane” w Warunkach Ubezpieczenia choroby, np. zawał serca, udar mózgu, czy nowotwory złośliwe. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, które z nich znajdują się w polisie. Każdy może jednak ubezpieczyć się na wypadek hospitalizacji z powodu choroby. Wtedy zarażeni koronawirusem za każdy dzień pobytu w szpitalu, otrzymają wypłatę z ubezpieczenia – komentuje Piotr Siekański z rankomat.pl

W powyższym tekście znajduje się link afiliacyjny. Jeśli wykupisz dowolnie wybrane przez Ciebie ubezpieczenie z naszego polecenia, otrzymamy niewielką prowizję.

REKLAMA

Podoba Ci się CroLove? Doceń naszą pracę stawiając nam kawę. Serdecznie dziękujemy!
Postaw kawę CroLove na buycoffee.to
Udostępnij dalej!
Udostępnij

REKLAMA