Jak dojechać do Chorwacji samochodem. Aktualny stan na granicach

Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że wracamy do normalności, jeśli chodzi brak jakichkolwiek utrudnień przy wjeździe na teren Chorwacji oraz przemieszczaniu się krajami tranzytowymi. Przez ostatnie 2 lata wyrywkowe kontrole na przejściach granicznych, związane z pandemią COVID-19 dały nam mocno w kość. Wiele osób zrezygnowało z wyjazdów. Nadszedł kres utrudnień!

Jeśli nic nadzwyczajnego nie wydarzy się w międzyczasie, w tym sezonie turystycznym, na żadnej z granic, zarówno chorwackiej jak i w krajach tranzytowych, nie będą czekać na nas żadne kontrole! Oczywiście, już w poprzednich latach, poza nielicznymi przypadkami, tranzyt w drodze do Chorwacji przebiegał bez konieczności posiadania dodatkowych dokumentów „covidowych”.

Co prawda, istnieją jeszcze niewielkie przeszkody przy przekraczaniu granicy Bośni i Hercegowiny, jednak tranzyt nadal odbywa się bez przeszkód.

Odświeżyliśmy nasz przewodnik, który jest i będzie stale aktualizowany. Podawane poniżej informacje pochodzą wyłącznie ze stron rządowych poszczególnych krajów. Nie publikujemy plotek, zapowiedzi ewentualnych zmian. Tylko to co obowiązuje w dniu publikacji.

Dane ważne na dzień: 01.07.2022r.

Więcej istotnych informacji o aktualnej sytuacji epidemicznej na terenie Chorwacji przeczytacie w osobnym wpisie, dotyczącym koronawirusa.

REKLAMA

NIE INTERPRETUJEMY zapisów!

Naszym celem jest przedstawianie najnowszych wytycznych i obostrzeń, obowiązujących na terenie Chorwacji jak i w krajach tranzytowych. Nie bierzemy na siebie ciężaru odpowiedzialności za interpretacje przepisów prawnych ustalanych w poszczególnych krajach. Pytania dotyczące interpretacji zapisów w Chorwacji, prosimy kierować do odpowiednich służb które są bardziej kompetentne do udzielania takich porad. Pytania możecie kierować do:

 • Chorwacka Policja Graniczna [EN]: uzg.covid@mup.hr
 • Ambasada RP w Zagrzebiu [PL]: hrzagamb@msz.gov.pl
 • Chorwacka Wspólnota Turystyczna w Warszawie [PL]: info@visitcroatia.pl
 • Ambasada RP w Lublanie [PL]: lublana.amb.sekretariat@msz.gov.pl
 • Ambasada RP w Pradze [PL]: praga.amb.sekretariat@msz.gov.pl
 • Ambasada RP w Bratysławie [PL]: bratyslawa.amb.sekretariat@msz.gov.pl
 • Ambasada RP w Budapeszcie [PL]: budapeszt.amb.sekretariat@msz.gov.pl
 • Ambasada RP w Sarajewie [PL]: sarajewo.amb.sekretariat@msz.gov.pl

Z poniższej treści dowiesz się, że…

 • wracając do Polski, jako obywatel UE, przybywający z kraju należącego do UE jesteś zwolniony z konieczności posiadania certyfikatu COVID, wyniku testu, potwierdzenia bycia „ozdrowieńcem” lub odbywania kwarantanny,
 • wjeżdżając na teren Republiki Chorwacji, jako obywatel UE, przybywający z kraju należącego do UE jesteś zwolniony z konieczności posiadania certyfikatu COVID, wyniku testu, potwierdzenia bycia „ozdrowieńcem” lub odbywania kwarantanny,
 • w obiektach opieki zdrowotnej (apteka, szpital, przychodnia) na terenie Chorwacji musisz nosić maseczkę,
 • formularz Enter Croatia przestaje obowiązywać,
 • przejeżdżając przez Austrię tranzytem, nie potrzebujesz wykonywać testu PCR,
 • przejeżdżając przez Bośnię i Hercegowinę tranzytem, nie potrzebujesz wykonywać testu PCR,,
 • przejeżdżając przez Czechy tranzytem, nie potrzebujesz wykonywać testu PCR,
 • przejeżdżając przez Niemcy tranzytem, nie potrzebujesz wykonywać testu PCR,,
 • przejeżdżając przez Słowację tranzytem, nie potrzebujesz wykonywać testu PCR,
 • przejeżdżając przez Słowenię tranzytem, nie potrzebujesz wykonywać test PCR,
 • przejeżdżając przez Węgry tranzytem, nie potrzebujesz wykonywać testu PCR.

Wjazd na teren Polski

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski z państw członkowskich Unii Europejskiej lub strefy Schengen

Od dnia 28 marca 2022 r. na podstawie przepisów Rozporządzenia  Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz 673) zniesione zostają wszelkie ograniczenia w podróżowaniu do Rzeczypospolitej Polskiej, co oznacza, że nie ma już obowiązku:

 • legitymowania się podczas przekraczania granicy certyfikatami szczepienia,
 • wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2,
 • odbywania tzw. kwarantanny przyjazdowej.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski ze strefy Schengen

 • Podróżni podlegają kwarantannie, chyba że przedstawią negatywny wynik testu na COVID-19.Test będzie musiał być wykonany nie wcześniej niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.
 • Rozwiązanie obejmie wszystkie środki transportu: transport zbiorowy i indywidulany oraz piesze przekraczanie granicy.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy te nie są finansowane ze środków publicznych.

Zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza strefy Schengen

REKLAMA

 • Każdy z podróżujących jest skierowany na kwarantannę.
 • Z kwarantanny nie będzie zwalniać test wykonany w kraju, z którego przybywa dana osoba.
 • Podróżni, którym została nałożona kwarantanna w Polsce, będą mogli w ciągu 48h od przekroczenia granicy wykonać test, którego negatywny wynik zwolni z kwarantanny.
 • Testy te nie są finansowane ze środków publicznych.
 • Rodzaj testu: PCR lub antygenowy.

Ważne! Osoby zaszczepione na COVID-19 są zwolnione z kwarantanny. Dotyczy to osób, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej.

Ważne! Obecnie nie obowiązuje zakaz w ruchu lotniczym.

Szczegółowe informacje na temat wjazdu na teren Polski dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych


Wjazd na teren Chorwacji

Poniżej znajdują się wszystkie najważniejsze informacje związane z przebywaniem na terenie Chorwacji.

Zasady wjazdu do Chorwacji

Chorwacja znosi obostrzenia wjazdowe dla osób podróżujących z Unii Europejskiej

Zgodnie z decyzją Państwowego Sztabu Obrony Cywilnej Republiki Chorwacji od 9 kwietnia 2022 roku zostają zniesione epidemiczne obostrzenia wjazdowe dla osób podróżujących z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z krajów strefy Schengen. Oznacza to, że na granicach państwowych Chorwacji z krajami Unii Europejskiej nie będzie kontroli Unijnych Certyfikatów COVID (UCC) ani też nie będzie potrzeby wypełniania formularza Enter Croatia.  

Od 9 kwietnia 2022 roku zniesiony zostaje także obowiązek noszenia maseczek. Maseczki będą nadal obowiązkowe tylko w placówkach służby zdrowia, zarówno dla pracowników, jak i pacjentów. 

Niezbędne dokumenty

Bez względu na wybraną trasę, bez względu na to granicę których krajów granice przekraczamy, aby wjechać na teren Chorwacji należy posiadać przy sobie dowód osobisty lub paszport. Przejazd przez teren Bośni i Hercegowiny przez Neum w drodze do Dubrownika, możliwy jest po okazaniu paszportu lub dowodu osobistego. Od października 2020, na terenie BiH, Zielona Karta nie jest już wymagana! Więcej informacji znajduje się we wpisie poświęconym przejazdowi przez Neum.

Jeżeli występuje konieczność, należy również posiadać:

 • dowód rejestracyjny pojazdu z ważnym przeglądem technicznym,
 • ważne ubezpieczenie OC pojazdu,
 • kartę szczepień psa,
 • w przypadku wyjazdu z cudzym dzieckiem, poświadczone pozwolenie podpisane przez obydwoje rodziców, więcej tutaj,
 • negatywny wynik testu PCR (obowiązuje co najmniej do 31 marca).

Osoby wjeżdżające na teren Chorwacji z krajów spoza UE lub strefy Schengen

Osoby przybywające do Chorwacji z krajów spoza UE lub strefy Schengen powinny posiadać ważny Unijny Certyfikat Covid (UCC) lub okazać na granicy:

REKLAMA

–  potwierdzenie o negatywnym wyniku testu PCR nie starszego niż 72 godziny licząc od momentu wykonania badania lub negatywnym wyniku szybkiego testu antygenowego wykonanego nie wcześniej niż 24 godziny licząc od momentu wykonania badania;

albo

– nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki uznawanej w UE (Pfizer – Comirnaty, Moderna – Spikevax, AstraZeneca – Vaxzevria, Gamaleya – Sputnik, Sinopharm – BbiBP-CorV, Novavax – Nuvaxovid) lub dopuszczonej przez WHO do stosowania w nagłych wypadkach (Serum Institut of India – Covishield, Bharat Biotech – Covaxin, Sinovac – CoronaVac) jeżeli minęło 14 dni od przyjęcia drugiej dawki lub zaświadczenie o przyjęciu dawki przypominającej (booster dose);

albo

– nie starsze niż 270 dni zaświadczenie o przyjęciu jednej dawki szczepionki Janssen (Johnson&Johnson) – pod warunkiem, że od przyjęcia tej jednodawkowej szczepionki upłynęło 14 dni;

albo

– zaświadczenie o przechorowaniu Covid-19 i przyjęciu jednej dawki szczepionki uznawanej w UE lub dopuszczonej przez WHO do stosowania w nagłych wypadkach, jeżeli od przyjęcia szczepionki upłynęło 14 dni, a szczepienie zostało wykonane w ciągu ostatnich 270 dni;

albo

– pozytywny wynik testu PCR lub szybkiego testu antygenowego potwierdzającego przebycie infekcji wirusem SARS-CoV-2, jeżeli test ten został wykonany w ciągu minionych 180 dni i jest starszy niż 11 dni, licząc od dnia przybycia na granicę lub zaświadczenie lekarskie potwierdzające przebycie COVID-19. UWAGA! Nie ma wzoru takiego zaświadczenia;

Osoby przyjeżdżające spoza krajów UE lub strefy Schengen, które nie będą spełniały jednego z wyżej wymienionych warunków, przy wjeździe na terytorium Republiki Chorwacji zostaną automatycznie skierowane Policję Graniczną na siedmiodniową kwarantannę, która może zostać skrócona po otrzymaniu negatywnego wyniku testu PCR/antygenowego, wykonanego już na terenie Chorwacji.

REKLAMA

Powyższe nie dotyczy m.in.:

 • osób przejeżdżających przez RCh tranzytem (obowiązuje 12-godzinny limit czasowy),
 • osób przyjeżdżających z ważnych przyczyn biznesowych,
 • osób przyjeżdżających z ważnych przyczyn rodzinnych.

Granicę, bez dodatkowych wymogów, mogą przekroczyć dzieci do momentu ukończenia dwunastu lat, przekraczające granicę z rodzicami/opiekunami posiadającymi unijny certyfikat COVID lub negatywny wynik testu, lub będącymi ozdrowieńcami, lub posiadającymi zaświadczenie o szczepieniu.

Więcej informacji: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212

Lista laboratoriów, w których można zrobić test PCR/antygenowy

https://htz1.croatia.hr/…/Za%20web_testni%20centri_ENG…

Pytania dotyczące przekraczania granicy Republiki Chorwacji prosimy kierować do Policji Granicznej Republiki Chorwacji na adres: uzg.covid@mup.hr – korespondencja w języku angielskim.

Ubezpieczenie podróżne

Przed wyjazdem do Chorwacji zaleca się zabranie ze sobą Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), która umożliwia skorzystanie ze świadczeń zdrowotnych udzielanych w sytuacjach niespodziewanych podczas pobytu na terytorium innego państwa UE/EFTA.

Nie obowiązkowe LECZ mocno wskazane jest ubezpieczenie się na wypadek choroby i od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW). Przy ubezpieczeniach podróżnych zaleca się rozszerzenie polisy o klauzulę dotyczącą pokrycia kosztów ewentualnego transportu medycznego do kraju, a w przypadku podróży samochodem, oprócz obowiązkowego OC także ubezpieczenie komunikacyjne autocasco (AC) i Assistance. Szczegółowe informacje znajdziesz w naszym MEGA PORADNIKU.

Formularz Enter Croatia

Formularz Enter Croatia przestaje mieć jakiekolwiek znaczenie. Nie będzie on ani wymagany, ani zalecany, nawet jeśli nasza nadgorliwość spowoduje, że jakichś względów go jednak wypełnimy. Należy o nim zapomnieć, przynajmniej na bliżej nieokreślony czas.

Polska Policja w Chorwacji (czynne tylko w okresie wakacyjnym!)

Zgodnie z utrwalonym już zwyczajem Ambasada RP w Zagrzebiu również w tym roku otrzymała letnie wsparcie w osobach funkcjonariuszy Polska Policja.

Sugerujemy, aby w przypadku ewentualnych kolizji czy sytuacji z udziałem chorwackiej policji kontaktować się bezpośrednio z polskimi funkcjonariuszami, którzy pomogą się nie tylko porozumieć, ale i podpowiedzą jakie kroki należy dalej przedsięwziąć.

REKLAMA

Podajemy bezpośrednie kontakty do oddelegowanych do Chorwacji polskich policjantek i policjantów:

Policyjny Okręg Administracyjny Istarska (Komenda Miejska Policji w Puli):

 • st. sierż. Mateusz Kozera (+48 503 106 757)
 • sierż. Michał Kuzara (+48 784 610 534)

Policyjny Okręg Administracyjny Rijecka (Komenda Miejska Policji w Rijece):

 • st. sierż. Kamil Styrna (+48 573 355 017)
 • st. sierż. Patryk Chmarycz (+48 798 003 400)

Policyjny Okręg Administracyjny Zadarska (Komenda Miejska Policji w Biogradzie):

 • sierż. szt. Piotr Filar (+509 937 004)
 • mł. asp. Michał Maćkiewicz (+48 504 316 088)

Policyjny Okręg Administracyjny Splitsko-Dalmatiński (Komenda Miejska Policji w Splicie):

 • st. sierż. Marcin Celi (+ 48 603 398 653)
 • st. post. Bilal Hałdys (+48 509 942 786)

Policyjny Okręg Administracyjny Splitsko-Dalmatiński (Komenda Miejska Policji w Makarskiej):

 • st. sierż. Katarzyna Pilipiuk (+512 462 987)
 • sierż. Piotr Kufel (+ 48 798 031 102)

Policyjny Okręg Administracyjny Splitsko-Dalmatiński (Komenda Miejska Policji w Trogirze):

 • mł. asp. Kamil Gosk (+48 604 279 350)
 • sierż. szt. Agata Tresenberg (+48 502 631 077)

Kraje tranzytowe w drodze do Chorwacji

Poniżej znajdują się informacje dotyczące możliwości przejazdu przez kraje tranzytowe w drodze do Chorwacji.


Austria – TRANZYT bez utrudnień

Aktualizacja na dzień: 30.05.2022r.

Tranzyt: TAK / Nocleg: TAK / Zwiedzanie: TAK / Wymagany test w tranzycie: NIE

REKLAMA

Przedstawione warunki wjazdu do Austrii obowiązują do 30.09.2022 r. Ze względu na sytuację epidemiczną w każdej chwili mogą ulec zmianie.

Jakie zasady należy spełnić aby wjechać do Austrii?

Osoby przyjeżdżające do Austrii zobowiązane są do wykazania podczas kontroli przy przekroczeniu granicy jednej z trzech okoliczności:

 1. negatywnego wyniku badania na obecność wirusa SARS-CoV-2 przeprowadzonego w formie testu PCR (ważny 72 h) lub antygenowego (ważny 24 h);
 2. szczepienia (ważne 270 dni od przyjęcia ostatniej dawki preparatu):
 • dwiema dawkami preparatu: Comirnaty (Pfizer), Spikevax (Moderna), Vaxzevria (AstraZeneca), Nuvaxovid, Vero Cell (Sinopharm), CoronaVac (Sinovac), COVAXIN (Bharat Biotech), COVOVAX i Covishield (Serum Institute of India),
 • jedną dawką preparatu Covid-19 Vaccine Janssen (Johnson & Johnson) lub
 • przypominającego uznaną szczepionką w Austrii;
 1. przebycia infekcji wirusem SARS-CoV-2 w okresie ostatnich 180 dni.

Jakie dokumenty potwierdzają okoliczności (test, szczepienie, infekcja) umożliwiające wjazd do Austrii?

Do dokumentów potwierdzających jedną z powyższych okoliczności należą:

Certyfikat szczepienia – potwierdza przyjęcie szczepienia preparatami uznanymi w Austrii, na potrzeby wjazdu do Austrii jest ważny 270 dni. Długość ważności szczepienia należy liczyć od przyjęcia ostatniej dawki szczepienia.

Zaświadczenie lekarskie – wydane zgodnie z formularzem A lub B (poniżej) w języku niemieckim lub angielskim, które potwierdza:

 • szczepienie,
 • ozdrowienie,
 • negatywny wynik testu PCR lub antygenowego.

Certyfikat ozdrowieńca – potwierdza wystąpienie infekcji covid-19 w ciągu ostatnich 180 dni.

Wynik testu – zaświadczenie wydane przez punkt testujący w języku niemieckim lub angielskim, które potwierdza negatywny wynik testu PCR (ważny 72h) lub antygenowego (ważny 24 h). Dokument powinien zawierać: imię i nazwisko osoby przetestowanej, datę urodzenia, datę i godzinę pobrania próbki, wynik testu – negatywny/pozytywny oraz podpis i pieczęć osoby testującej lub kod kreskowy/kod QR.

Jakie zasady wjazdu do Austrii obowiązują dzieci?

Dziecko, które nie ukończyło 12 roku życia, wjeżdżające do Austrii pod opieką dorosłego nie musi spełniać samodzielnie żadnych warunków.  W odniesieniu do wymogów dotyczących kwarantanny i rejestracji obowiązują takie same przepisy, jak w przypadku osoby dorosłej, pod której opieką dziecko podróżuje. Jeśli kwarantanna osoby dorosłej zostanie uznana za zakończoną, kwarantanna dla dziecka również zostanie uznana za zakończoną.

Dziecko powyżej 12 roku życia wjeżdża do Austrii na takich samych zasadach, jak dorośli.

TRANZYT – jakie zasady obowiązują osoby podróżujące przez Austrię do innego kraju?

Osoby podróżujące w tranzycie przez Austrię przekraczając granicę nie muszą posiadać zaświadczenia lekarskiego, wyniku testu, nie podlegają kwarantannie oraz obowiązkowi elektronicznej rejestracji. Tranzyt osób prywatnie podróżujących jest możliwy bez zbędnego zatrzymywania się, o ile spełnią warunki umożliwiające wjazd z Austrii do kolejnego kraju. W ramach tranzytu możliwe jest zatrzymanie się na stacjach benzynowych i parkingach przy autostradzie. Jako tranzyt traktowany jest również przylot do Austrii i dalsza niezwłoczna podróż np. do Polski samolotem, samochodem lub pociągiem. W przypadku przylotu lub międzylądowania oraz opóźnienia w opuszczeniu Austrii możliwy jest nocleg w wyznaczonym hotelu na terenie lotniska.

REKLAMA

Osoby podróżujące w tranzycie, które planują zatrzymać się w Austrii (np. nocleg, zakupy, wizyta w restauracji, zwiedzanie) musza spełniać przesłanki opisane wyżej – posiadać dokument potwierdzający szczepienie lub chorobę COVID-19 lub przeprowadzenie testu PCR lub antygenowego.

Szczegółowe informacje na temat wjazdu na teren Austrii oraz tranzytu przez ten kraj dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/austria/przyjazd-i-tranzyt-przez-Austrie


Bośnia i Hercegowina – TRANZYT bez utrudnień

Aktualizacja na dzień: 30.05.2022r.

Tranzyt: TAK / Nocleg: TAK / Zwiedzanie: TAK / Wymagany test w tranzycie: NIE

Wjazd do BiH (w tym do Medziugorje) możliwy jest na podstawie paszportu lub dowodu osobistego

Od 26 maja 2022 zniesiono ograniczenia związane z COVID-19 przy wjeździe do BiH. Nie jest wymagane okazywanie testu, szczepionki lub zaświadczenia o przebyciu choroby.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Policji Granicznej BiH.

Szczegółowe informacje na temat wjazdu na teren Bośni i Hercegowiny oraz tranzytu przez ten kraj dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/bosnia-i-hercegowina


Czechy – TRANZYT bez utrudnień

Aktualizacja na dzień: 30.05.2022r.

Tranzyt: TAK / Nocleg: TAK / Zwiedzanie: TAK / Wymagany test w tranzycie: NIE

REKLAMA

Na okoliczność TRANZYTU z Polski przez Czechy do 12h nie trzeba posiadać aktualnych testów, a jedynie wykazać wiarygodny powód przejazdu przy ew. kontroli. Tranzyt przez Czechy do 12h odbywa się bez ograniczeń – bez konieczności rejestracji.

Osoby zaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech – brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Osoba zaszczepiona – posiada zaświadczenie o przyjęciu dwóch dawek szczepionki na COVID-19 (upłynęło min. 14 dni od drugiego szczepienia lub min. 14 dni od przyjęcia szczepionki jednodawkowej. Okres ważności wynosi 270 dni. Brak limitu ważności szczepienia w przypadku osób w wieku 12-18 lat). Dokumentem potwierdzającym szczepienie są tzw. paszporty COVIDowe (w wersji elektronicznej lub papierowej) lub zaświadczenia krajowe przetłumaczone na język czeski/angielski/niemiecki. Uznawanie dokumentów potwierdzających szczepienie w państwach UE: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en

Uznawanie dokumentów potwierdzających szczepienie w państwach spoza UE: https://koronavirus.mzcr.cz/en/recognition-of-vaccination-certificates-from-other-countries/

Czechy, zgodnie z wytycznymi UE, uznają szczepionki następujących producentów: AstraZeneca, Moderna, Pfizer/BioNTech oraz Janssen Pharmaceutical.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech – brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Uznawane są szczepienia wykonane pełną zalecaną dawką, w zależności od producenta (jedną lub dwiema dawkami). Brak przyjęcia pełnej zalecanej dawki szczepienia jest uznawane za brak szczepienia.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

REKLAMA

Testy przed przyjazdem

Brak obowiązku

UWAGA: Wjazd do Czech indywidualnym środkiem transportu drogowego tj. samochód osobowy (pasażerami powinni być członkowie rodziny), motocykl, rower, itp., także w celach turystycznych, oraz tranzyt przez Czechy, możliwy bez dodatkowych obostrzeń (bez obowiązku wykonywania testu na obecność COVID 19, przedkładania zaświadczeń o szczepieniu lub byciu ozdrowieńcem, a także wypełniania formularza lokalizacyjnego).

Testy po przyjeździe

Brak obowiązku wykonywania testu na obecność COVID 19.

Kwarantanna

Brak wymogu odbywania kwarantanny.

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech – brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Testy po przyjeździe

REKLAMA

Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech – brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Kwarantanna

Brak.

Formularz lokalizacyjny

Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech – brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Ozdrowieńcy

Testy przed przyjazdem

Republika Czeska zniosła wymóg posiadania dokumentów określających status związany z COVID 19 oraz wypełniania formularza lokalizacyjnego dla osób podróżujących z krajów UE (w tym z Polski) do Czech – brak obowiązku wykonywania testów, przedkładania zaświadczeń, wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Testy po przyjeździe

Brak.

Kwarantanna

REKLAMA

Brak

Szczegółowe informacje na temat wjazdu na teren Czech oraz tranzytu przez ten kraj dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy


Niemcy – TRANZYT bez utrudnień

Aktualizacja na dzień: 30.05.2022r.

Tranzyt: TAK / Nocleg: TAK / Zwiedzanie: TAK / Wymagany test w tranzycie: NIE

Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa co do zasady bez negatywnego wyniku testu, jeżeli wjazd do Niemiec odbywa się drogą lądową (pojazd osobowy) z kraju nie będącego obszarem ryzyka, a tranzyt trwa poniżej 24h. Polska od 27.02.2022 r. nie jest krajem wysokiego ryzyka. Podróżujący transportem zorganizowanym (samolot, autokar, statek), zobowiązani są do posiadania testu/certyfikatu/statusu ozdrowieńca.

Osoby zaszczepione

Kto jest uważany za osobę zaszczepioną?

Osoba, w odniesieniu do której, co najmniej 14 dni przed wjazdem do Niemiec, został wykonany cykl szczepienia tj. podane dwie dawki szczepionki preparatem dopuszczonym do użycia
w UE. Akceptowana jest papierowa oraz elektroniczna forma tzw. europejskiego paszportu covidowego
z weryfikowalnym kodem QR, przy czym fotografia papierowej wersji certyfikatu nie jest uznawane.
UWAGA! Inne zaświadczenia, poświadczenia (m.in. małe karteczki potwierdzające zaszczepienie) nie są uznawane.

UWAGA! Osoba, która jednorazowo przyjęła preparat Janssen (Johnson & Johnson) nie jest uznawana za zaszczepioną.

Jaki jest status osób nie w pełni zaszczepionych?

Osoby nie w pełni zaszczepione traktowane są jak osoby niezaszczepione.

Wymogi wobec osób zaszczepionych

Testy przed przyjazdem

Nie.

Testy po przyjeździe

Nie.

Kwarantanna

Nie

Formularz lokalizacyjny

Podróżni z Polski nie mają obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Osoby niezaszczepione

Testy przed przyjazdem

Wymagany negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. (każdy test) przed wjazdem do Niemiec albo nie wcześniej niż 48 godz. przed planowanym początkiem podróży, o ile wjazd do Niemiec następuje z użyciem środka transportu zapewnionego przez przewoźnika (autobus, pociąg, samolot, statek). Zaświadczenie o wyniku testu może być wydane w jęz. niemieckim, angielskim, francuskim, hiszpańskim lub włoskim.

Testy po przyjeździe

Nie (z wyjątkiem możliwych, indywidulanych ograniczeń wprowadzonych w dostępach do wybranych miejsc przez poszczególne kraje związkowe)

Kwarantanna

Nie. Kwarantanna obowiązuje jedynie w przypadku przyjazdu z obszarów wysokiego ryzyka i obszarów mutacji wirusa.

Podróżni z Polski nie mają obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Ozdrowieńcy

UWAGA! Certyfikat ozdrowieńca w rozumieniu rozporządzenia o wyłączeniu środków ochronnych COVID-19 i rozporządzenia o wprowadzeniu koronawirusa musi spełniać następujące wymagania:

 1. Badanie w kierunku dowodów wcześniejszego zakażenia musi być przeprowadzone w drodze diagnostyki laboratoryjnej z wykorzystaniem techniki wykrywania kwasów nukleinowych (PCR, PoC-PCR lub inne metody techniki amplifikacji kwasów nukleinowych)
 2. data pozytywnego wyniku testu nie może być wcześniejsza niż 28 dni i starsza niż 90 dni.

Czas obowiązywania certyfikatu został skrócony z 6 miesięcy do 90 dni.

Testy przed przyjazdem

Nie.

Testy po przyjeździe

Nie.

Kwarantanna

Nie

Formularz lokalizacyjny

Podróżni z Polski nie mają obowiązku wypełniania formularza lokalizacyjnego.

Dzieci

W przypadku dzieci, które ukończyły 12 lat obowiązują zasady ogólne.

Tranzyt

Od 1 sierpnia 2021 r. podróż przez Niemcy jest możliwa co do zasady bez negatywnego wyniku testu, jeżeli wjazd do Niemiec odbywa się drogą lądową z kraju nie będącego obszarem ryzyka, a tranzyt trwa poniżej 24h. Polska od 27.02.2022 r. nie jest krajem wysokiego ryzyka.

Podróżni z Polski podróżujący autobusem, pociągiem, samolot lub statkiem mają obowiązek posiadania:
– negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed wjazdem do Niemiec albo nie wcześniej niż 48 godz. przed planowanym początkiem podróży, o ile wjazd do Niemiec następuje z użyciem środka transportu zapewnionego przez przewoźnika (autobus, pociąg, samolot, statek) albo
– certyfikatu osoby zaszczepionej albo
– certyfikatu ozdrowieńca

Tranzyt z krajów/regionów uznanych za obszary wysokiego ryzyka – Hochrisikogebiet
 Tranzyt musi odbyć się możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu 24 godz., co do zasady bez noclegu i zbędnych postojów (dozwolony krótki postój na parkingu/stacji benzynowej).
 

Tranzyt z krajów/regionów uznanych za obszary występowania mutacji wirusa (Virusvariantengebiet):

Tranzyt z obszarów występowania mutacji możliwy jest co do zasady transportem indywidualnym.
Można wracać z obszaru występowania mutacji również samolotem, ale nie ma możliwości opuszczenia lotniska i udania się do Polski drogą lądową (teoretycznie możliwy jest zatem wyłącznie tranzyt z kraju
non-Schengen do innego kraju non-Schengen).
Tranzyt musi odbyć się możliwie najszybciej, nie później niż w ciągu 24 godz., co do zasady bez noclegu i zbędnych postojów (dozwolony krótki postój na parkingu/stacji benzynowej).
Brak konieczności rejestracji formularza lokalizacyjnego przy tranzycie drogą lądową (obowiązkowy formularz na stronie www.einreiseanmeldung.de w przypadku podróży lotniczej), zwolnienie z kwarantanny.


Obowiązek posiadania:
– negatywnego wyniku testu PCR wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed wjazdem do Niemiec albo przed planowanym początkiem podróży, o ile wjazd do Niemiec następuje z użyciem środka transportu zapewnionego przez przewoźnika (autobus, pociąg, samolot, statek).
UWAGA! Certyfikat szczepienia/ozdrowieńca nie zwalnia z obowiązku posiadania negatywnego wyniku testu PCR!
Testu nie muszą mieć tylko dzieci do 12 r. życia.

Tranzyt z pozostałych obszarów:
konieczność posiadania certyfikatu osoby zaszczepionej/ozdrowieńca albo negatywnego wyniku testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. przed wjazdem do Niemiec albo nie wcześniej niż 48 godz. przed planowanym początkiem podróży, o ile wjazd do Niemiec następuje z użyciem środka transportu zapewnionego przez przewoźnika (autobus, pociąg, samolot, statek).

Szczegółowe informacje na temat wjazdu na teren Niemiec oraz tranzytu przez ten kraj dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/niemcy


Słowacja – TRANZYT bez utrudnień

Aktualizacja na dzień: 30.05.2022r.

Tranzyt: TAK / Nocleg: TAK / Zwiedzanie: TAK / Wymagany test w tranzycie: NIE

Z dniem 6 kwietnia 2022 roku zniesiono ograniczenia związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19 przy wjeździe do Republiki Słowackiej i trakcie tranzytu przez jej terytorium. Obywatele państw UE a także członkowie ich rodzin, mogą przejechać tranzytem do innego kraju UE przez terytorium Słowacji, bez konieczności okazywania „dokumentów COVID”.

Szczegółowe informacje na temat wjazdu na teren Niemiec oraz tranzytu przez ten kraj dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowacja


Słowenia – TRANZYT bez utrudnień

Aktualizacja na dzień: 30.05.2022r.

Tranzyt: TAK / Nocleg: TAK / Zwiedzanie: TAK / Wymagany test w tranzycie: NIE

Od 21 lutego 2022 r. zostaje zniesiony warunek PCT (przechorowanie, szczepienie, test) przy wjeździe do Słowenii, podróżni nie są również kierowani na kwarantannę lub zawracani podczas kontroli granicznej. Przekraczając granicę Słowenii drogą lądową, powietrzną lub wodną nie ma obowiązku kwarantanny.

zczegółowe informacje na temat wjazdu na teren Niemiec oraz tranzytu przez ten kraj dostępne są tutaj:: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/slowenia


Węgry – TRANZYT bez utrudnień

Aktualizacja na dzień: 30.05.2022r.

Tranzyt: TAK / Nocleg: TAK / Zwiedzanie: TAK / Wymagany test w tranzycie: NIE

Na terenie Węgier zostaje zniesiony warunek PCT (przechorowanie, szczepienie, test) przy wjeździe do kraju, podróżni nie są również kierowani na kwarantannę lub zawracani podczas kontroli granicznej. Przekraczając granicę Węgier drogą lądową, powietrzną lub wodną nie ma obowiązku kwarantanny.

Szczegółowe informacje na temat wjazdu na teren Bośni i Hercegowiny oraz tranzytu przez ten kraj dostępne są tutaj: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/wegry


Ceny autostrad w krajach tranzytowych i Chorwacji

Jeśli już wiesz wszystko na temat jak dostać się do Chorwacji, polecamy sprawdzić:

Przydatne informacje dla podróżujących do Chorwacji samochodem

Podróżujesz do Chorwacji samochodem? Poniższe informacje mogą Ci się przydać. Sprawdź!


Najczęściej zadawane pytania

Czy po wjeździe do Chorwacji obowiązuje mnie kwarantanna?

NIE. Od 9 kwietnia 2022 roku zostają zniesione epidemiczne obostrzenia wjazdowe dla osób podróżujących z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z krajów strefy Schengen. Czytaj dalej…

Czy jadąc do Chorwacji przez Austrię muszę mieć negatywny wynik testu na koronawirusa?

NIE. Przejeżdżając tranzytem przez teren Austrii, negatywny wynik testu PCR nie jest wymagany. Czytaj dalej…

Czy jadąc przez Bośnię i Hercegowinę muszę mieć negatywny wynik testu na koronawirusa?

NIE. Przejeżdżając tranzytem przez teren Bośni i Hercegowiny, negatywny wynik testu PCR nie jest wymagany Czytaj dalej…

Czy jadąc do Chorwacji przez Czechy muszę mieć negatywny wynik testu na koronawirusa?

NIE. Przejeżdżając tranzytem przez teren Czech, negatywny wynik testu PCR nie jest wymagany. Czytaj dalej…

Czy jadąc do Chorwacji przez Niemcy muszę mieć negatywny wynik testu na koronawirusa?

TAK. Wymagany negatywny wynik testu wykonanego nie wcześniej niż 48 godz. (każdy test) przed wjazdem do Niemiec albo nie wcześniej niż 48 godz. przed planowanym początkiem podróży, o ile wjazd do Niemiec następuje z użyciem środka transportu zapewnionego przez przewoźnika (autobus, pociąg, samolot, statek). Czytaj dalej…

Czy jadąc do Chorwacji przez Słowację muszę mieć negatywny wynik testu na koronawirusa?

NIE. Przejeżdżając tranzytem przez teren Słowacji, negatywny wynik testu PCR nie jest wymagany. Czytaj dalej…

Czy jadąc do Chorwacji przez Słowenię muszę mieć negatywny wynik testu na koronawirusa?

NIE. Przejeżdżając tranzytem przez teren Słowenii, negatywny wynik testu PCR nie jest wymagany. Czytaj dalej…

Czy jadąc do Chorwacji przez Węgry muszę mieć negatywny wynik testu na koronawirusa?

NIE. Przejeżdżając tranzytem przez teren Węgier, negatywny wynik testu PCR nie jest wymagany. Czytaj dalej…

Właśnie się zorientowałem, że mój dowód osobisty/ paszport jest stracił ważność. Czy w takim przypadku będę mógł przekroczyć granicę Chorwacji?

Przy wjeździe i wyjeździe z Chorwacji obowiązuje kontrola graniczna. Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Podróżując do Chorwacji, należy zawsze mieć ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty – dotyczy to wszystkich, niezależnie od wieku. Czytaj dalej…

Moje niepełnoletnie dziecko nie ma dowodu osobistego ani paszportu/dokumenty te utraciły ważność. Czy moje dziecko będzie mogło przekroczyć granicę Chorwacji na podstawie aktu urodzenia/legitymacji szkolnej/karty EKUZ/zaświadczenia o złożeniu wniosku o wydanie dowodu osobistego/paszportu itp.?

NIE. Do przekroczenia granicy niezbędny jest dokument podróży. Dokumentem podróży są wyłącznie ważny dowód osobisty lub paszport. Żaden inny dokument nie upoważnia do przekroczenia granicy państwowej. Czytaj dalej…

Posiadam ważną kartę EKUZ. Czy w razie wypadku/zachorowania/zarażenia się koronawirusem jestem uprawniony do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych w Chorwacji?

W Chorwacji posiadaczom karty EKUZ przysługuje częściowo odpłatna opieka medyczna w ograniczonym zakresie, tylko w sytuacji nagłej (wypadek, zasłabnięcie, przeziębienie itp.). Za okazaniem ważnej karty EKUZ za świadczenie zdrowotne płaci się tylko tzw. „partycypację” wynoszącą ok. 1-5% kosztu usługi medycznej (przykładowo 10 HRK za wydanie recepty lub skierowania). Zaleca się wykupienie polisy ubezpieczenia podróżnego, umożliwiającej pokrycie kosztów bardziej zaawansowanego leczenia i powrotu do kraju z wykorzystaniem transportu medycznego. Czytaj dalej…

Podoba Ci się CroLove? Doceń naszą pracę stawiając nam kawę. Serdecznie dziękujemy!
Postaw kawę CroLove na buycoffee.to
Udostępnij dalej!
Udostępnij

REKLAMA