Not Your language? Translate: CroatianEnglishGermanPolishRussian

Ubezpieczenia turystyczne obejmujące wystąpienie epidemii

Każdy, wyjeżdżający zagranicę, kto chociaż w niewielkim stopniu dba o swoje zdrowie powinien pomyśleć nad wykupem dodatkowego ubezpieczenia turystycznego. Owszem, karta EKUZ zapewnia nam wiele świadczeń w miejscu pobytu i według nas ruszanie się bez niej poza granicę kraju jest nieodpowiedzialne. Z drugiej strony wiemy również, że w wielu przypadkach sam EKUZ nie wystarczył. Takich przypadków, w ostatnich latach opisaliście nam wystarczająco dużo, by mieć tego pełną świadomość. W naszym obszernym poradniku ubezpieczeniowym rozwiewamy wiele Waszych obaw.

Pomijając fakt relatywnie niskiej ceny wykupu dodatkowego ubezpieczenia turystycznego, tym roku doszedł nam kolejny powód, by nie lekceważyć frazeologizmu „przezorny zawsze ubezpieczony”. Koronawirus COVID-19 jest z nami, czy tego chcemy czy nie. Chorwacja nie jest wyjątkiem. Na stronie NFZ nie znaleźliśmy informacji o ewentualnych zwrotach kosztów związanych z hospitalizacją czy specjalistycznym transportem medycznym do Polski na wypadek zarażenia koronawirusem. Czy w obecnej sytuacji zaufalibyśmy wyłącznie karcie EKUZ? Zdecydowanie nie!

Sęk w tym, że towarzystwa ubezpieczeniowe wcale nie śpieszą się z wdrażaniem korekt w swoich polisach o pozycję związaną z koronawirusem (o ile wcześniej taki zapis już nie funkcjonował). Staramy się śledzić sytuację „ubezpieczeniową” w miarę systematycznie. Na chwilę obecną korzystamy z wiedzy, posiadanej przez Rankomat.pl, która to wiedza jest stale aktualizowana.

Zgodnie z informacją Rankomatu, niemal każdy ubezpieczyciel w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia (OWU) informuje, że epidemia zaliczana jest do generalnych wyłączeń odpowiedzialności.

zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje […] kosztów leczenia i usług assistance powstałych wskutek chorób i wypadków wynikających z epidemii oraz skażeń.

W związku z tym, jeśli danym państwie lub na wyznaczonym obszarze zostanie ogłoszony stan epidemii, to towarzystwo ubezpieczeniowe nie musi pokrywać kosztów leczenia związanych z zakażeniem wirusem ani wypłacać stosownego odszkodowania z tytułu NNW.

 

Epidemia, a stan epidemii

Wybierając polisę, koniecznie zwracajcie na zawarte w niej definicje. Okazuje się, że firmy ubezpieczeniowe zaczynają rozróżniać pojęcie epidemii od stanu epidemii, wprowadzając osobne deklaracje odnośnie ochrony w czasie kwarantanny czy oczekiwania na powrót do kraju.

Dla przykładu, Signal Iduna rozróżnia epidemię od stanu epidemii, definiując wyłączenia ochrony.

I tak epidemią określa się zdecydowane zwiększenie liczby zachorowań na danym obszarze na chorobę zakaźną lub wystąpienie nowej jednostki chorobowej, która dotychczas nie pojawiała się w danym rejonie.

Stan epidemii jest sytuacją prawną, która została wprowadzona na danym obszarze w związku z pojawienie się epidemii. Ma on na celu podjęcie konkretnych działań profilaktycznych oraz przeciwepidemicznych, by doprowadzić do zmniejszenia się liczby zachorowań.

 

Które ubezpieczenia turystyczne zadziałają w razie epidemii?

Na tę chwilę tyko trzy towarzystwa ubezpieczeniowe, działające na naszym rynku gwarantują, że epidemia nie jest wyłączeniem ochrony. Te firmy to Axa, Warta oraz Wiener. W przypadku tych firm możemy liczyć na wsparcie oraz pokrycie kosztów leczenia w przypadku wystąpienia epidemii. 

Zakres ochrony zależy od indywidualnych regulacji ubezpieczyciela. Pandemia jako wyłączenie odpowiedzialności występuje tylko u kilku ubezpieczycieli. Ochroną (zgodnie z OWU) nie obejmuje jej Warta Travel oraz ERGO Ubezpieczenia Podróży. Nie jest to jednak równoznaczne z tym, że inni ubezpieczyciele świadczą taką ochronę w czasie pandemii. W większości przypadków mają oni już wyłączenie od epidemii i skażeń wszelkiego rodzaju.

Swoje stanowiska w sprawie pandemii ogłosiły następujące towarzystwa:

 • Allianz – informuje, że udzieli ochrony tylko osobom, które zakupiły ubepezpieczenie przed ogłoszeniem pandemii i obecnie przebywają za granicą. Na pomoc w razie zachorowań związanych z koronawirusem nie mogą liczyć osoby, które wyjechały z kraju mimo ostrzeżeń służb sanitarnych.
 • Axa Assistance – informuje, że nowe polisy zakupione po 11.03.2020 r. nie będą obejmowały zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa, zgodnie w wyłączeniami odpowiedzialności, znajdującymi się w OWU. Jeśli ubezpieczona podróż rozpoczęła się przed wydaniem przez WHO oświadczenia o pandemii, polisa zagwarantuje ochronę. Niezależnie od powyższego wszystkie polisy zapewniają ochronę dla zdarzeń przewidzianych w OWU nie związanych z epidemią koronawirusa, a ubezpieczyciel nie będzie stosował wyłączenia swojej odpowiedzialności w związku z ogólnym ostrzeżeniem MSZ przed wszelkimi podróżami zagranicznymi. Ponadto ubezpieczenie podróżne nie obejmuje przypadków, gdy klient bez dolegliwości zdrowotnych przebywający za granicą zostanie objęty profilaktyczną kwarantanną. W takiej sytuacji, jeśli pierwotnie planowany czas podróży/ochrony ubezpieczeniowej minął ubezpieczyciel dopuszcza możliwość zawarcia nowej polisy w celu kontynuacji ochrony.
 • Signal Iduna – informuje, że polisy zakupione po ogłoszeniu pandemii przez WHO (czyli po 11.03.2020) nie obejmują zdarzeń związanych z pandemią koronawirusa. Ochrone w razie zachorowania na koronawirusa będzie udzielona tylko wtedy, gdy ubezpieczenie zostało zakupione przed ogłoszeniem pandemii.
 • Europa Ubezpieczenia – od 1 kwietnia zostało wprowadzone wyłączenie odpowiedzialności w zakresie epidemii w ubezpieczeniu kosztów leczenia, ratownictwa i transportu oraz ubezpieczeniu pomocy w podróży, niezależnie od kraju docelowego podróży.
 • Wiener – informuje, że nie udziela pomocy w krajach, w których ogłoszono stan wyjątkowy (obcenie w Czechach, Słowacji i na Węgrzech).
 • Generali – informuje, że od 02.04.2020r. w w ubezpieczeniach podróżnych Generali oraz Proama będzie świadczona ochrona w przypadku zachorowań na koronawirusa w ramach kosztów leczenia i usług assistance. Górną granicą odpowiedzialności w zakresie pomocy medycznej będzie suma ubezpieczenia kosztów leczenia wskazana w polisie. Rozszerzenie dotyczy zdarzeń zaistniałych poza granicami Polski w odniesieniu do umów których okres ubezpieczenia się rozpoczął jak i tych, które zostaną dopiero zawarte.
 • Warta – pandemia, podobnie jak epidemia jest wyłączeniem tylko w przypadku ubezpieczenia samochodu na czas podróży.
 • Nationale-Nederlanden – pandemia należy do wyłączeń odpowiedzialności. Niemniej jednak towarzystwo informuje, że ochrona ubezpieczeniowa będzie działać, gdy wyjazd nastąpił jeszcze przed jej ogłoszeniem. Natomiast w sytuacji, gdy podróż miała miejsce po oficjalnym ogłoszeniu pandemii, polisa nie zapewnia ochrony w razie zachorowania na wirus COVID-19. Każda sytuacja jednak będzie indywidualnie rozpatrywana przez ubezpieczyciela.
 • Ergo Ubezpieczenia – uznają stan pandemii za wyłączenie generalne – polisa nie pokryje kosztów związanych z diagnostyką ani z leczeniem i skutkami zakażenia koronawirusem SARS-Cov-2 oraz innych zdarzeń, które powstaną wskutek pandemii koronawirusa. Po ogłoszeniu stanu pandemii nie ma znaczenia ani moment zakupu ubezpieczenia ani to gdzie przebywa ubezpieczony (czy już wyjechał, czy jeszcze nie) – każdy przypadek, w każdym kraju na świecie będący skutkiem pandemii jest wyłączony z ochrony.

Aktualne regulacje wybranych firm (stan na 09.06.2020r. źródło: Rankomat.pl)

Które ubezpieczenia turystyczne zadziałają w razie epidemii?

 

 

 

Czy kwarantanna jest objęta ochroną ubezpieczenia?

Kwarantanna to przymusowe, czasowe odosobnienie wobec ludzi, co do których zachodzi podejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaźnych. Co w przypadku, gdy osoba podróżująca zostanie poddana kwarantannie za granicą już po zakończeniu podróży i tym samym okresu ubezpieczenia? To zależy od indywidualnej interpretacji danego towarzystwa. W większości przypadków jednak kwarantanna profilaktyczna, niezwiązana z leczeniem koronawirusa nie jest objęta ochroną ubezpieczeniową.

 

Co powinno zawierać ubezpieczenie na wypadek epidemii?

Ubezpieczenie turystyczne na wypadek epidemii powinno zawierać koszty leczenia w wysokości minimum 30 000 – 40 000 euro. Assistance powinno oferować jak najlepszą pomoc w razie zarażenia się wirusem.

Do takich usług można zaliczyć:

 • organizację transportu powrotnego do kraju lub do miejsca, z którego podróż może być kontynuowana,
 • organizację zakwaterowania na czas powrotu do zdrowia,
 • organizację transportu zwłok lub  pogrzebu za granicą,
 • organizację zakwaterowania i powrotu dla towarzyszy w podróży,
 • przekazywanie pilnych informacji (np. rodzinie lub osobom trzecim),
 • dostarczenie leków,
 • pomoc finansową.

Cena ubezpieczenia zależy od wielu czynników. Na terenie Europy najtańszą polisę można mieć już od 2,3 zł/dzień, w przypadku pozostałych krajów świata – od 4,3 zł dziennie.

 

Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży w razie epidemii?

Dodatkowo możemy pomyśleć o ubezpieczeniu od kosztów rezygnacji, które umożliwia nam ubieganie się o zwrot kosztów poniesionych z tytułu anulowania wycieczki z biura podróży, biletu, noclegu czy innego wydarzenia.Jeśli zdecydujemy się na taką opcję, przed zakupem polisy koniecznie należy sprawdzić czy obejmuje ona ochronę w razie ogłoszenia stanu epidemii! Więcej o tym kiedy można zrezygnować z wyjazdu z powodu koronawirusa przeczytacie w osobnym wpisie.

Ubezpieczyciele wyróżniają dwa rodzaje umów:

 1. towarzystwo odpowiada za ryzyka wymienione w OWU (i tutaj zwykle epidemia jest wyłączeniem odpowiedzialności),
 2. towarzystwo oferuje opcję „all risk”, gdzie wszystkie powody rezygnacji z podróży, które można udokumentować są objęte ochroną.

Swoje stanowiska w sprawie ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży w razie epidemii ogłosiły następujące towarzystwa:

 • Axa: TAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
 • Axa Assistance: NIE – sprzedaż polis została wstrzymana
 • Europa Ubezpieczenia: NIE
 • Nationale Nederlanden: NIE
 • Signal Iduna: TAK w przypadku zachorowania na koronawirusa w Polsce, NIE w przypadku rezygnacji z wyjazdu z powodu obaw przed zachorowaniem na COVID-19
 • Warta: TAK
 • Ergo Ubezpieczenia: NIE – pandemia jest wyłączeniem generalnym ochrony

 

Ubezpieczenie na życie zadziała w razie śmierci z powodu koronawirusa

Ubezpieczenia na życie obejmuje ochroną przypadki śmiertelne na wypadek zarażenia się koronawirusem, wyłączenia ochrony w przypadku śmierci dotyczą zwykle takich sytuacji jak samobójstw lub przebywania na terenach działań wojennych. Inaczej sytuacja jednak będzie wyglądała w przypadku zachorowania.

Z tytułu zachorowania na COVID-19 zarażony nie otrzyma wypłaty z ubezpieczenia na życie. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaca odszkodowanie za „nazwane” w Warunkach Ubezpieczenia choroby, np. zawał serca, udar mózgu, czy nowotwory złośliwe. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić, które z nich znajdują się w polisie. Każdy może jednak ubezpieczyć się na wypadek hospitalizacji z powodu choroby. Wtedy zarażeni koronawirusem za każdy dzień pobytu w szpitalu, otrzymają wypłatę z ubezpieczenia – komentuje Piotr Siekański z rankomat.pl.

 

Kliknij w ten LINK i porównaj ZA DARMO oferty ubezpieczeń turystycznych

 

W powyższym tekście znajduje się link afiliacyjny. Jeśli wykupisz dowolnie wybrane przez Ciebie ubezpieczenie z naszego polecenia, otrzymamy niewielką prowizję.

Oceń nasz wpis
Średnia ocena: 5,00, na podstawie 4 opinii.
Loading...
Udostępnij i polub!
Udostępnij!