Co 2020 rok przyniesie Chorwatom, a szczególnie chorwackim przedsiębiorcom?

Prezentujemy kolejny odcinek serii #CROBIZ, który rozpoczęliśmy wspólnie z dyrektorem firmy Euro Grant Konzalting, Natalią Zielińską wpisem CROBIZ, czyli biznes po Chorwacku. Tym razem, Natalia opowie o kilku nowościach, które czekają w 2020 roku zarówno Chorwatów jak i chorwackich przedsiębiorców. Zapraszamy!

Polityka i kultura w 2020 w Chorwacji

Oprócz drugiej, decydującej tury wyborów prezydenckich, które odbędą się już 5 stycznia, czekamy na nowe wybory parlamentarne, które mają się odbyć jesienią. Sądząc po wynikach pierwszej tury wyborów prezydenckich, w których niektórzy niezależni kandydaci osiągnęli zadziwiająco dobre wyniki, oczekujemy na pojawienie się nowych sił politycznych. I to zarówno po prawej i po lewej stronie.

Przewodnictwo Chorwacji w Radzie Unii Europejskiej

Ważnym wydarzeniem politycznym w 2020 r., a które ma potencjalnie silny wpływ na gospodarkę, jest Chorwackie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej.

Podczas Prezydencji Chorwacja będzie odpowiedzialna za zorganizowanie 1400 spotkań na różnych poziomach w Brukseli, około 20 spotkań i konferencji na szczeblu ministerialnym oraz 200-250 spotkań technicznych, które odbędą się właśnie w Chorwacji. W Zagrzebiu odbędzie się też przynajmniej jeden szczyt przywódców UE – który został już zapowiedziany, a tematem którego będą stosunki UE – Bałkany Zachodnie.

Priorytety prezydencji chorwackiej obejmują między innymi tematy wzrostu gospodarczego, łączność energetyczną i transportową oraz rozszerzenie UE na Bałkany Zachodnie. Dlatego należy oczekiwać, że tematy te będą służyć i promować wzrost gospodarczy w całym kraju.

Rijeka – Europejska Stolica Kultury

W 2020 r., podczas gdy Chorwacja przewodniczy Unii Europejskiej, miasto z największym chorwackim portem będzie centrum bogatego europejskiego programu kulturalnego i artystycznego. Rijeka w 2020. roku zyskuje miano Europejskiej Stolicy Kultury.

REKLAMA

Oznacza to, że w nadchodzącym roku odbędzie się ponad 250 programów składających się z ponad 600 pojedynczych wydarzeń. W program zaangażowanych jest ponad 250 organizacji partnerskich, a partnerzy i artyści pochodzą łącznie z 40 krajów w Europie i na świecie.

Ekonomia w 2020 w Chorwacji

Economy, stupid!
Jednak poza ważnymi wydarzeniami kulturalnymi i politycznymi chorwaccy przedsiębiorcy zainteresowani są, może i mniej spektakularnymi, ale o wiele bardziej przyziemnymi sprawami. 2020 rok przynosi także kilka ważnych zmian dla nich.

Większość zmian dotyczy ulg podatkowych, ale dodatkowo wprowadzane są nowe środki aktywnej polityki zatrudnienia.

Rok 2020 jest również ostatnim rokiem na wdrożenie programów operacyjnych dotyczących funduszy unijnych. Oczekujemy kilku ciekawych konkursów o unijne dofinansowania, o które mogą ubiegać się też… firmy zagraniczne.

Podatek VAT w Chorwacji

Ogólna stawka podatku VAT w wysokości 25% pozostaje niezmieniona, pomimo różnych zapowiedzi władz. Jednak w przypadku działalności „Przygotowywanie i podawania posiłków i deserów w restauracji i poza nią“, czyli potocznie w gastronomii, stawka VAT została jednak obniżona do 13%.

REKLAMA

Podatek dochodowy

Kwota wolna od podatku rośnie z 3 800 HRK do 4 000 HRK.

W 2020 roku wprowadzono też nowe środki zachęcające do zatrudnienia młodych. Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego zmniejsza się o 100% w przypadku osób młodych do 25 roku życia oraz o 50% w przypadku osób między 26 a 30 rokiem życia (do rocznej podstawy w wysokości 360 tys. HRK).

Podatek dochodowy od osób prawnych w 2020 Wynosić będzie 12% przy progu przychodu 7.500.000 HRK. Ten próg ma także zastosowanie w przypadku podatku dochodowego , co przedstawia wzrost z dotychczasowych 3.000.000.

Dotacje na samo zatrudnienie

Jeśli chcesz rozpocząć działalność w Chorwacji, rok 2020 jest na to idealnym rokiem. Po raz pierwszy wysokość dotacji jednorazowych na rzecz samozatrudnienia zależy od obszaru, w którym dana osoba otwiera podmiot gospodarczy, co oznacza, że można uzyskać nawet 100 000 HRK na otwarcie działalności gospodarczej. Najniższe możliwe wsparcie to 75 000 kun.

FUNDUSZE UE 2020 to ostatni rok programów operacyjnych, co oznacza, że zostało tylko 12 miesięcy na otwarcie ostatnich konkursów . Chorwacja wykorzystała do tej pory około 80% zakontraktowanych środków, z czego wypłacono jedynie około 65%.

Oznacza to, że w tym roku wszystkie wysiłki zostaną ukierunkowane na otwarcie pozostałych konkursów , aby środki mogły zostać wydane do końca 2023 roku. Co również oznacza, że w ciągu najbliższego roku będziemy mieli wielką liczbę przetargów w ramach dofinansowanych projektów. W takich przetargach zgodnie z prawem unijnym mogą brać udział przedsiębiorcy z całej Unii.

W kwestii funduszy unijnych

W najbliższych dniach spodziewamy się otwarcia jednego dużego konkursu o wartości ponad 100 000 000 HRK. Konkurs ma na celu rozwój innowacji w łańcuchach dostaw, w tym na przykład budowę centrów logistyczno-dystrybucyjnych . Interesujące jest to, że potencjalnymi beneficjentami są tutaj również firmy mające siedzibę poza Chorwacją, pod warunkiem, że po złożeniu wniosku otworzą tutaj jednostkę biznesową.

Aktualnie otwarty jest też tzw. konkurs R&D o łącznej wartości 770 000 000 HRK — konkurs na badania i rozwój, w którym zagraniczni wnioskodawcy mogą, we współpracy z instytucjami badawczymi i uniwersytetami, otrzymywać wsparcie na rozwój innowacyjnych produktów i usług.

Podsumowanie

Podsumowując, rok 2020 oferuje szereg możliwości biznesowych, szczególnie dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i turystycznej, zwłaszcza w obszarze tzw. turystyki kongresowej. Przedsiębiorcy chorwaccy odczują delikatną poprawę w zakresie podatkowym, niemniej nadal niewystarczającą, aby poprawić ogólny klimat przedsiębiorczości w tym kraju.

Ogromne możliwości inwestycyjne wynikają z dotacji na rzecz samo zatrudnienia, jak również z ostatniego, złotego roku funduszy unijnych w Chorwacji, co ma ogromne znaczenia również dla zagranicznych firm planujących inwestycje w tym kraju lub planują swoje usługi i/lub produkty oferować chorwackim firmom w ramach przetargów.

REKLAMA

REKLAMA

Jeden komenrarz